Jordbruk EU Globalt Marknad

Sex länder stoppar griskött från Belgien

Efter utbrottet av afrikansk svinpest i Belgien har sex länder redan stoppat sin import av belgiskt griskött. Det temporära förbudet är ett hårt slag mot sektorn, uppger organisationen för Belgiens köttindustri Febev.

De aktuella länderna är Kina, Sydkorea, Taiwan, Vitryssland, Mexiko och Filippinerna. Villkoren för export föreskriver att Belgien måste vara fritt från svinpest. Det finns ingen förhandlingsmarginal.

Enligt Febev är det temporära förbudet ett hårt slag för Belgiens grisproduktion. Enbart Kina och Sydkorea importerar 45 procent av landets grisexport till tredjeländer. Filippinerna är också en viktig marknad som nyligen öppnades för Belgien.

Belgien är beroende av sin export. Mer än hälften av den belgiska grisproduktionen går till utlandet. Frankrike och Tyskland är de största importörerna är belgiskt griskött inom EU. Den exporten fortsätter. Belgien står för 2-5 procent av EU:s grisproduktion.

Ukraina, Sydkorea, Kina, Vitryssland och Serbien har också stoppat importen av belgiskt djurfoder, uppger den belgiska organisationen för foderindustrin BFA.