Sateknik 1 Webben
Med sensorteknik på såmaskinen blir antalet frön per ytenhet exakt och föraren behöver aldrig ägna tid åt vridprov.
Jordbruk Maskin & teknik

Sensorer på såmaskinen
sparar tid och ökar exaktheten

Med en sensor i varje såenhet som kontinuerligt registrerar antalet frön som passerar och i kombination med registrerad framkörningshastighet kan såmaskinen automatiskt reglera utmatningen så att antalet frö per ytenhet blir exakt som lantbrukaren tänkt sig.

Antalet plantor per kvadratmeter är det viktiga vid all sådd. För att få det rätt är det vanliga i dag att det beräknas en utsädesmängd i kilogram per hektar utifrån utsädets tusenkornvikt och därefter görs vridprov för att få rätt antal kilogram per hektar.

Men nu kan man glömma tusenkornvikt och att lägga tid på vridprov. Flera tillverkare av såmaskiner har i dag i egen regi eller i samarbete med andra företag tagit fram sensorteknik för exakt sådd utan ansträngningar från föraren.

Sateknik 2 Webben
Principskiss för Müller-Elektroniks sensorteknik till såenheter.

Ett av dem är Müller-Elektronik, som för två år sedan visade sitt system AIRidium på ritbordet och därefter gått vidare med praktiska tester. Deras sensorer kan registrera upp till 8.000 frön per sekund och de klarar alla typer av utsäde. Därmed begränsar aldrig sensortekniken framkörningshastigheten.

Müller-Elektronik har provkört sin utrustning på såmaskiner från tre till arton meter, vilket innebär 20 till 72 sensorer. Testerna har enligt företaget gett goda resultat i oljeväxter, vete, korn, ärtor, sojabönor, majs och olika typer av vallgräs.

Kortfattat bygger systemet på att lantbrukaren skriver in i terminalen vilket antal frön per hektar som önskas. Framkörningshastigheten kalkylerar hela tiden rätt antal frön per såenhet och justerar kontinuerligt utmatningen så att rätt värde hela tiden levereras från varje sensor.

Sateknik 3 Webben
Principskiss för elektroniken på traktor och såmaskin.