Jordbruk EU Globalt Marknad

Seminarium om afrikansk svinpest nästa vecka

Den 23 november ska ministeriet och Suomen Sikayrittäjät arrangera ett seminarium med fokus på afrikansk svinpest. Det aktuella temat har lockat redan över hundra deltagare, men det finns ännu gott om plats på seminariet som hålls i Heureka i Vanda, säger verksamhetsledaren för Suomen Sikayrittäjät Ari Berg.

Seminariet är avsett såväl för grisföretagare som för experter. Utöver att seminariedeltagarna får information om läget här hemma och i andra länder, får de en aktuell lägesöversikt över situationen i Ryssland. I seminariet deltar också Karelska republikens och Leningradområdets chefsveterinärer.

Konsultativa tjänstemannen Katri Levonen på jord- och skogsbruksministeriet berättar om hur afrikansk svinpest har spridit sig i världen. Mest akut är läget i Kina och Ukraina samt i Rumänien, Polen, Litauen och Belgien som är EU-länder.

Enhetschef Sirpa Kiviruusu vid Livsmedelssäkerhetsverket berättar om åtgärder som Finland har planerat för att bekämpa sjukdomen och Mikko Grönberg som arbetar som bevakningsdirektör vid Tullen berättar om gränskontroller. Erkki Pentinniemi, som företräder Finlands Jägarförbund, kommer att tala om utmaningar man kan stöta på när man vill minska vildsvinspopulationen.

Seminariet som är gratis är avsett för myndigheter, grisföretagare och alla andra som arbetar nära branschen samt för yrkesmänniskor inom veterinärvården. Anmälningar tas emot på ministeriets webbplats www.mmm.fi/asf.