Vattenbufflar 1
På Puulan Puhveli vill man erbjuda ett arttypiskt liv åt vattenbufflarna. Djuren trivs på våtmarker och klarar tack vare starka käkar av att finmala grova växter.
Jordbruk

Savolaxiska vattenbufflar
håller våtmarkerna i skick

Puulan Puhveli är den enda gården i Finland med vattenbufflar. Bufflarnas uppgift är att underhålla våtmarker, dessutom används de i köttproduktion. Det började som iståndsättning av igenväxta våtmarker och blev Finlands...
En sakkunnig som deltog i restaureringen föreslog på skoj att Laurema kunde skaffa några vattenbufflar för att hålla de iståndsatta våtmarkerna i skick – och fröet var sått. – Vi läste...
Anpassade för våtmarker Sommartid går vattenbufflarna ute. De är anpassade till våtmarksliv och tar sig gärna gyttjebad och svalkar sig i vatten. De har stora klövar och huden täcks av ett...
Får inte mjölkas i Finland Puulan Puhvelis vattenbufflar används för köttproduktion. Köttet påminner om nötkött, men fettet är helt vitt och köttet mörkare. Globalt används de domesticerade vattenbufflarna allmänt till mjölkproduktion. Ungefär...
Mjölkproduktion kunde göra vattenbuffeln lönsam Den finländska livsmedelslagstiftningen däremot är enhetlig med EU-lagstiftningen: här likställs vattenbuffel och nöt (Bos taurus). Det går alltså att importera vattenbuffelmjölk till Finland och vidareförädla den,...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera