Sentinel 2 A Satellite
Den nya tjänsten kan enkelt utvidgas också utanför Finland. I många länder finns det ett behov av att följa med den minskande skogsarealen som exempelvis här i Brasilien. FOTO: ESA/Copernicus Sentinel-2A
Skogsbruk

Satellituppföljning effektiverar
övervakningen av avverkningar
i hela Finland

Finlands skogscentral har tagit i bruk satellituppföljning av avverkningar i hela landet. Tjänsten tar fram kartor över verkställda avverkningar och effektiverar övervakningen av skogslagen. Med hjälp av satellituppföljningen är det enkelt att jämföra anmälningar om användning av skog som skogsägare och virkesköpare lämnar in med verkställda avverkningar.

Tjänsten tar fram kartor som uppdateras kontinuerligt och som visar var det har gjorts slutavverkningar och gallringar. Finlands skogscentral, vars uppgift är att övervaka efterlevnaden av skogslagen, jämför de avverkningar som tjänsten noterar med de anmälningar om användning av skog som skogsägare och virkesköpare lämnat in. Med hjälp av tjänsten kan man effektivare styra fältgranskningar till objekt som kräver vidare utredningar.

– Som en slutprodukt av processen får vi granskningsdata till exempel om försummade anmälningar om användning av skog eller objekt som har avverkats trots att de är skyddade av skogslagen, säger utvecklingsexpert Eetu Myöhänen vid Finlands skogscentral.

Myöhänen förväntar sig att den nya tjänsten ska effektivera övervakningsarbetet och spara kostnader i och med att mängden onödiga fältbesök minskar.

– Granskningarna ska i första hand riktas in på de objekt där det behövs en fältgranskning och det finns en risk för förseelse.

I framtiden också gallringar

Den nya tjänsten har testats på några områden i några års tid. I början av juni utvidgades tjänsten till hela Fastlandsfinland.

Den första sommaren fokuserar Finlands skogscentral på att övervaka slutavverkningar. Myöhänen uppskattar att tjänsten tas i bruk i övervakningen av gallringar när man har fått mer erfarenhet av den.

– I framtiden utvecklas tolkningen till uppföljning av gallringsstyrka och granskningarna kan möjligen riktas in på objekt som eventuellt har gallrats alltför glesa, säger Myöhänen.

Tjänsten är ett exempel på hur satellitdata kan utnyttjas för att snabbare än förr följa med miljöns status, säger utvecklingschef Sanna Härkonen på Bitcomp Ab som har tagit fram tjänsten och ansvarar för utvecklingen av den.

– Ännu för några år sedan fanns inte Sentinel 2-satellitens öppna data tillgängliga i Finland. Det skulle ta mycket lång tid att kalkylera sådana mängder data på egna servrar, men genom effektivt utnyttjande av molntjänster kan analysen nu göras mycket snabbare och helt automatiskt, säger Härkönen om den nya tekniken.

Härkönen ser det som sannolikt att tjänsten som i år lanserats i hela Finland sprids också till andra länder.

– Tjänsten kan enkelt utvidgas också utanför Finland. I många länder finns det ett behov av att följa med olagliga avverkningar och den minskande skogsarealen.

Hon säger att satellitdata innebär att information om skogens förändring kan utnyttjas på helt annat sätt än för fem år sedan.

– Till exempel storm- och insektsskador kan utvärderas snabbt. Skogens kolbindning kan också optimeras när det finns fjärrkarteringsdata om skogens kvalitet, tillväxt, jordmån, vegetation och väder som kan analyseras och kombineras med modeller för kolbalansen.