Suorakylv 1C
Utsädesodlaren i Janakkala Samuel Jussila är Finlands unga producenters mästare 2020. FOTO: Markku Pulkkinen
Jordbruk EU SLC

Samuel Jussila är Finlands unga
producenters mästare 2020

Växt- och utsädesodlaren Samuel Jussila, 38, från Janakkala i Tavastland har utsetts till vinnare i tävlingen unga producenters mästare 2020.

Samuel Jussila sköter sin gård exemplariskt, fördomsfritt och miljömässigt hållbart, anser juryn som bestod av representanter från producentorganisationerna SLC och MTK.

Alla odlare borde ta modell av honom, berömmer juryn.

– Det är viktigt att vara medveten om den breda yrkeskunskapen som krävs för att driva ett lantbruk i dagens läge. Lantbruksföretagaren ska klara av allt från diverse hantverk till strategisk planering av företagsverksamheten, säger Joel Rappe, ordförande för SLC:s ungdomsutskott med anledning av valet.

”Fördomsfritt prövat nya metoder”

Juryn motiverar bland annat sitt val med Jussilas satsningar på att utveckla sitt kunnande, ledarskap och samarbete. Jussila har dessutom fördomsfritt prövat nya odlingsmetoder och odlingsväxter, samtidigt som han har deltagit i hela branschens utvecklingsarbete.

– Vi utsåg Jussila till vinnare eftersom han driver ett rätt så traditionellt lantbruk med ett framsynt och innovativt grepp. Dessutom delar han aktivt med sig den information som han besitter, säger SLC ordförande Mats Nylund.

Samuel Jussila berättar att han är väldigt glad över vinsten. – Det känns trevligt att få erkänsla för det arbete jag gör av hela mitt hjärta och med hängivenhet. Till min karaktär är jag sån att det jag går in för gör jag till hundra procent, och det är roligt att se då det ger resultat.

– Rådgivningsarbetet, vid sidan av jordbruket, har gett mig mycket, och via det har jag fått lära känna andra toppodlare och sakkunniga samt själv utvecklats som odlare. De båda jobben stöder varandra. Utan det ena skulle jag inte besitta den kunskap jag gör. Jag kan från hela mitt hjärta säga att jag förverkligar mitt kall, säger Jussila.

Började 2003

Samuel Jussila inledde sin jordbrukarbana 2003, då 21 år gammal. Han är utbildad agrolog och har även en examen inom transport och har genomfört studier i ledning av lantbruksföretag.

På 160 hektar odlar han både vår- och höstsäd för utsäde. Bland sorterna finns kummin, åkerbönor, ärter och hö. Han har också prövat på att odla majs. Till följande odingssäsong har han tänkt pröva med oljehampa.

Samuel Jussilas ambition är att öka arealen så att han kan ha ett brett urval av grödor i växtföljden och hålla gården livsduglig.

Samuel Jussila sysslar också med rådgivning utöver sitt eget jordbruk, men poängen är att de råd han delar med sig av strävar han alltid efter att också pröva ut själv. Såtillvida fungerar hans egen gård också som försöksstation.

– Till exempel har jag olika försök på gång med helt ny såddteknik för kummin, berättar han.

Hans verksamhet och ledning av arbetet på gården är målinriktad:

– Allt som kan mätas, det mäter vi, eftersom det man kan mäta kan man också förbättra, säger han.

Således har han exempelvis koll på sin egen arbetstid.

Han investerar inte i sådant, där man inte kan påvisa att investeringen är lönsam. Tillsammans med andra jordbrukare har han bildat en gemenskap där medlemmarna jämför sina resultat och lönsamhetskalkyler, det vill säga benchmarking.

I den praktiska odlingen har han tagit informationsteknologin till hjälp, således används satellitstyrd automatik i växtskyddsbesprutningen så att överlappningar kan undvikas.

Spannmålstorken fungerar helt med inhemsk förnybar energi.

– Man måste i övrigt fästa extra uppmärksamhet vid rensningen igenom hela produktionsprocessen, när det gäller utsäde, säger Samuel Jussila.

Det har också beaktats när han har låtit bygga torken, som är ett resultat av 12 års planering.

Sällsynt med direktsådd i utsädesodling

Utgångspunkten är att Samuel Jussila tillämpar helt och hållet direktsådd. Det är också ett sätt att spara bränsle samt att binda kol och minimera urlakning av näringsämnen i vattendragen.

När en mindre markbearbetning är nödvändig genomförs den som entreprenadarbete av grannarna.

Det är väldigt ovanligt att odla utsäde med direktsådd, men enligt Samuel Jussila är det möjligt med en noggrann planering av växtföljden.

Han har i övrigt lyckats med en slags inofficiellt världsrekord i kumminskörd, med 4.100 kilo per hektar. Det vanliga är skördar på mellan 600 och 800 kilo, och har man uppnått 2.000 kilo anses det vara toppen.

Samuel Jussila går nu vidare till den europeiska tävlingen för unga producenters mästare 2020 som ordnas i Bryssel den 26 mars av partiet European People’s Party EPP. 

Avsikten med tävlingen är att i branschen hitta en under 40-årig innovativ föregångare som driver en hållbar och marknadsinriktad lantbruksverksamhet. I tävlingen, som pågick under januari, deltog åtta unga lantbruksproducenter. Från SLC-unga deltog Alexander Backlund, Kim Karlsson och Robin Libäck.

Juryn konstaterar att vi överlag har duktiga producenter i Finland.