P062136 913488
EU:s handelskommissionär Valdis Dombrowskis är besviken över de misslyckade förhandlingarna i japanska Osaka om ett handelsavtal med Australien. FOTO: EU
Jordbruk EU Globalt

Samtalen om ett handelsavtal
bröts mellan EU och Australien

Australien har lämnat förhandlingarna om ett frihandelsavtal med EU. Australiens handelsminister Don Farrell bröt samtalen senaste vecka i japanska Osaka. Australien vill exportera mer kött och kräver större eftergifter av EU-sidan.

Samtalen ägde rum i anslutning till G7-ministermötet i Osaka. EU-delegationen hade hoppats på ett genombrott i de sega och långvariga samtalen om ett handelsavtal. Dessvärre uteblev framgångarna i nästan alla hänseenden.

EU-kommissionen har de senaste åren betat av nästan alla hörn av världen med sin strategi att etablera handelsavtal som gynnar båda parterna. Följaktligen startade EU-delegationen sin resa till Osaka med gott mod.

Med på planet fanns ett gäng handelsexperter från Bryssel med uppgift att assistera jordbrukskommissionären Janusz Wojciechowski och handelskommissionär Valdis Dombrowskis.

Den australiensiska motparten visade sig vara mer svårflirtad än väntat. Efter mötet med Australiens förhandlare under ledning av handelsminister Don Farrell måste européerna bekänna fakta – EU-delegationen avfärdades på ort och ställe med långa ansikten.

Handelsavtal är viktiga för EU

I centrum för förhandlingarna stod som vanligt jordbrukshandeln. Enligt handelskommissionär Dombrowskis försökte EU lägga fram ett gott bud till de australiensiska förhandlarna, men aktionen vann inget gehör.

Det viktigaste problemet är frågan om tillgång till jordbruksmarknaden. Australien vill uppnå bättre marknadstillträde för sin produktion och export av får- och nötkött. Länder som Frankrike och Irland går emot detta.

Betydelsen av EU:s skyddade geografiska beteckningar och benämningar är enligt uppgift svår att förklara för australiensarna, liksom alla finesser med italienska ostdelikatesser. För EU är beteckningarna däremot viktiga.

EU strävar sedan många år till att ingå handelsavtal i möjligast många hörn av världen. Kommissionen försöker samtidigt att reducera beroendet av Kina. En central målsättning är att stöda exporten av jordbruksprodukter till viktiga marknader.

Enligt EU-förhandlarna försökte Australiens delegation ställa nya fordringar under förhandlingarnas gång. För jordbrukssektorn hade kraven inte återspeglat den aktuella situationen, medan EU-sidan uppenbarligen anklagades för protektionism.

Nackdelar för Australiens bönder

Australiens handelsminister Don Farrell beklagade för sin del att samtalen mellan Canberra och Bryssel inte medförde några framsteg. Ett förhandlingsresultat i denna anda hade emellertid betingat nackdelar för Australiens producenter.

Producentorganisationerna i Australien uttryckte enligt egen utsago en lättnad över förhandlingarnas snöpliga utgång. Australiens industri- och handelskammare förklarade att man i det stora hela är tillfreds med resultatet.

EU och Australien har förhandlat om ett handelsavtal sedan juni 2018. Den svåraste tvistefrågan har gällt EU:s beredskap att öppna sina marknader för lamm- och nötkött samt socker och viner från Australien.

EU:s handelskommissionär Dombrovskis uttryckte sin besvikelse över de misslyckade förhandlingarna. Enligt Dombrowskis hade EU erbjudit Australien ett rejält och ekonomiskt lönsamt marknadstillträde.

Australiens handelsminister Don Farrell beklagade att parterna inte denna gång lyckades nå enighet om ett avtal för handeln. Det är oklart om och när Australien låter sig övertygas om att återuppta förhandlingarna.

Trots bakslaget betonar en talesman för EU-kommissionen att dörren fortfarande står öppen för förhandlingar. Handelsexperter tror däremot inte att nya förhandlingar kan bli aktuella före EU-valet i juni 2024.