Jordbruk Globalt Marknad

Rysslands betodlare ser mörkt på framtiden

Rysslands sockerbetsodlare räknar med sämre tider. Priserna sjunker och hektarskördarna minskar. Producenterna befarar en kännbart lägre skörd, jämfört med fjolåret.

Sockerbetorna i de södra och sydöstra delarna av Ryssland har lidit svårt av torka och hetta. Betskörden kan delvis reduceras med 50 procent i förhållande till fjolårsskörden. Enligt prognoserna väntas en skörd mellan 5,5 och 6,3 miljoner ton.

I fjol uppgick den ryska skörden av sockerbetor till 6,62 miljoner ton, enligt statistikmyndigheten Rosstat. Det var i sin tur en ökning med 332.000 ton eller 5,5 procent jämfört med föregåande år.

I år ser det betydligt sämre ut. Producentorganisationerna utgår från att skörden kännbart kommer att försenas. Sockerpriset fortsätter samtidigt nedåt i oförminskad takt. I medlet av juli var priset redan nere i 0,43 euro per kg.

Enligt Rosstat kan inte ens en liten betskörd rädda prisnivån. Exporten med sin låga prisnivå kompenserar inte den negativa utvecklingen, fastän Ryssland under året 2017/2018 exporterar 550.000 ton socker eller två tredjedelar mer än föregående år.

De försämrade skördeutsikterna under detta år minskar ytterligare Rysslands exportpotential för socker.