Jordbruk Globalt

Ryssland sänker målen
för exporten av spannmål

Den ryska spannmålsskörden löper sämre än väntat. Enligt planerna borde Ryssland i år skörda 130 miljoner ton spannmål. Målet går knappast att nå och därför måste regeringen sänka målsättningarna för exporten av årets veteskörd.

Under säsongen 2021/2022 tröskade de ryska spannmålsodlarna in 121,4 miljoner ton spannmål i förråden. På grund av det goda resultatet kunde landet avdela 38,9 miljoner ton spannmål för export.

Den ryska regeringen skulle gärna upprepa framgången med råge. Jordbruksminister Dmitri Patrushev och hans stab har detta år kalkylerat med en kännbart större spannmålsskörd, vilket skulle ge utrymme för en mäktig export.

President Vladimir Putin stakade redan tidigt ut målet för en spannmålsskörd på upp till 130 miljoner ton under säsongen 2022-2023. Resultatet skulle ge utrymme för en furstlig export på 50 miljoner ton.

Nu börjar de ryska politikerna tvivla på realiteterna. Växtligheten har inte utvecklats överallt enligt planerna. Våren var ställvis kylig, det har tidvis regnat för mycket och bönderna har svårt att få tag i reservdelar för utländska jordbruksmaskiner.

Nu har minister Patrushev offentligt börjat tvivla på möjligheterna att nå det eftertraktade målet. Jordbruksministern vill inte utesluta en revidering av planerna för spannmålsexporten.

För att trygga den inhemska försörjningen överlägger jordbruksministeriet en revidering av skördeprognosen och de tidigare planerna att öka exporten. Detta kunde emellertid få negativa återverkningar på den globala spannmålsmarknaden.

Ryssland exporterar spannmål till bland annat Afrika och Mellanöstern. Regeringen höjde i början av augusti exportskatten för vete med omkring tretton procent.