Un Navibulgar
Transporterna av spannmål och mjöl från Ukraina till fattiga länder börjar småningom löpa. FOTO: UNJCC
Jordbruk Globalt

Ryssland kritiserar
Ukrainas veteexport

Rysslands president Vladimir Putin har uttryckt sitt missnöje över avtalet om transporter av spannmål från hamnar i Ukraina till fattiga länder. Avtalet slöts med förbehållet att Turkiet ska garanterar att spannmålen landar i utvecklingsländer.

Enligt Putin är detta inte fallet. I stället transporteras spannmålen till hamnar i EU. Följaktligen har den ryska presidenten hotat att säga upp avtalet. Den tyska tidskriften ”Der Spiegel” uppges ha följt upp trafiken med hjälp av spårningsdata.

Tidningen spårade 200 fartyg som lämnade ukrainska hamnar i Svarta havet efter den första augusti. Resultatet visade att 82 laster landade i EU-hamnar, företrädesvis i Italien och Spanien.

Parallellt stävade 72 mindre fartyg till Turkiet medan 22 fartyg satte kurs mot afrikanska hamnar. Ytterligare 28 fartyg fortsatte till hamnar i övriga områden. Spiegel medger att det inte har varit möjligt att entydigt spåra alla transporter.

Transporterna dirigeras via EU

Ett av fartygen uppges ha lossat sin last av spannmål i Turkiet. Som orsak anges att spannmålen var avsedda att malas i Turkiet, varefter mjölet skulle levereras till Jemen. Detta parti lät sig inte spåras och lastens öde förblev oklar.

En grafik tyder på att 2,1 miljoner ton spannmål faktiskt skulle ha fraktats till EU. Parallellt destinerades 679.000 ton till Turkiet. Tredjeplatsen som mottagare av spannmål var Kina med 399.000 ton spannmål.

Därefter följer Egypten, Israel, Indien och Sydkorea. De nominellt viktigaste och fattigaste destinationerna som Jemen, Sudan, Somalia, Libanon etc. har hittills fått nöja sig med förhållandevis små mängder.

Trots detta får EU rena papper av experter, med motiveringen att transporterna av spannmål äntligen har börjat röra på sig. Därmed lättade pressen på de höga världsmarknadspriserna.

Enligt tyska experter är det just nu viktigast att få ut spannmål från Ukraina för fortsatt transport till västliga hamnar. På vägen kan lasten problemfritt omfördelas, varefter spannmålen är redo att exporteras vidare till länder utanför EU.

Dirigeras till flera u-länder

Mer än hälften av den ukrainska exporten via Black Sea Grain Initiative har gått till sydliga länder. Framför allt avses fattiga utvecklingsregioner i Latinamerika, Asien, Afrika och Oceanien.

Andra länder som är avsedda att ta emot ukrainska livsmedelsprodukter inkluderar Bangladesh, Indien, Libyen och Tunisien. Fram till den tredje oktober hade 260 fartyg lämnat ukrainska hamnar med spannmål ombord.

Det börjar bli bråttom att fullfölja transporterna, eftersom avtalet med Ukraina går ut i slutet av november. Fram till dess bemödar sig parterna om att exportera möjligast stora mängder. Nervositeten tilltar dagligen, heter det.

Ett femte fartyg som har chartrats för FN:s livsmedelsprogram har under veckoslutet anlänt till den ukrainska hamnen Chornomorsk för att lasta vete för Somalia. Ukraina har tidigare fraktat vete till Etiopien, Jemen och Afghanistan, uppger Reuters.

Enligt Ukrainas ministerium för infrastruktur har 5,9 miljoner ton jordbruksprodukter hittills lämnat ukrainska hamnar inom ramen för det FN-förmedlade avtalet. Avtalet inkluderar cirka 114.700 ton spannmål som lämnade Ukraina på söndagen.