Jordbruk Globalt

Ryssland hotar att lämna
spannmålsavtalet

Avtalet mellan Ryssland och Ukraina om export av spannmål via Svarta havet är igen i farozonen. Avtalet löper fram till den 18 maj och har förlängts flera gånger. Denna gång hotar Ryssland att säga upp avtalet med hänvisning till ”terrorattacker” mot Krim.

Den ryska regeringen hävdar att Ukraina har angripit Krim med drönare. Enligt de ryska anklagelserna skulle Ukraina ha attackerat basen för den ryska Svartahavsflottan på Krimhalvön, som annekterades av Moskva i mars och april förra året.

Ryssland har upprepade gånger hotat att skrota spannmålsavtalet. Efter förhandlingar har Ryssland hittills gått med på att förlänga avtalet efter förhandlingar. Senast förlängdes avtalet med 60 dagar i medlet av mars.

Svartahavsavtalet är viktigt för Ukraina, som därmed kan skeppa ut sin exportspannmål via tre hamnar. Moskva har upprepade gånger hotat att stoppa avtalet men har hittills gått med på förlängning efter förhandlingar.

Eftersom Ukraina är en av världens viktigaste exportörer av spannmål, växer farhågorna för en ny spannmålskris i världen med stigande livsmedelspriser. Förra sommaren förmedlade FN och Turkiet fram en lösning som gjorde det möjligt att fortsätta exporten.

Alternativa exportrutter är svåra att finna för Ukraina. Senast har Ukraina försökt exportera spannmål via Polen och övriga österuropeiska länder. Jordbrukarna i ifrågavarande länder hävdar att transporterna konkurrerar med den egna produktionen och pressar priset.