Globalt Marknad

Ryssland förlänger matembargot mot EU

Ryssland förlänger sitt importförbud mot mejeriprodukter, kött, frukt och grönsaker från EU och ett dussin andra länder fram till slutet av 2022. Importförbudet är en reaktion mot de ekonomiska sanktioner som EU upprätthåller mot Ryssland.

Utöver EU-länderna drabbar det ryska importförbudet också livsmedel från USA, Australien, Kanada och Ukraina. EU beslutade i juni att förlänga de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland fram till slutet av januari 2022.

EU-sanktionerna infördes ursprungligen den 31 juni 2014 som ett svar på Rysslands åtgärder i samband med krisen i Ukraina. Sanktionerna har sedan dess förlängts med sex månader i taget. Nuvarande sanktioner är i kraft fram till 31 januari 2022.

I gengäld fortsätter Ryssland att förlänga sitt embargo mot EU-livsmedel samt matprodukter från USA, Australien, Kanada och Ukraina. Den ryska regeringen vill därmed skydda Rysslands intressen, heter det i ett dekret från president Vladimir Putin.

Enligt Putin har embargot bidragit till att stärka Rysslands livsmedelssektor, eftersom självförsörjningen inom vissa varugrupper har förbättrats. Detta gäller i synnerhet mejerisektorn.

Åtskilliga västprodukter landar trots embargot på omvägar i Ryssland. Som exempel noteras ostar från Frankrike och Italien. Ryssland har försökt avvärja den svarta handeln genom att förstöra sådana livsmedelspartier.

Ryska konsumenter klagar samtidigt över stigande priser och en delvis bristande kvalitet hos livsmedel. Experter hävdar att importstoppet för utländska produkter begränsar konkurrensen på den ryska marknaden med stigande priser som följd.