Brave Commander
Avtalet om export av spannmål från Ukraina via Svarta havet förlängdes senaste veckoslut, men bara för 60 dagar. FOTO: World Food Program
Jordbruk Globalt

Ryssland förlänger avtalet
om spannmål med 60 dagar

Ryssland har gått med på en förlängning av avtalet om export av ukrainsk spannmål via tre hamnar i Svarta havet. Till skillnad från tidigare, gäller nya avtalet endast 60 dagar. Dessutom ställer Ryssland nya villkor.

Svartahavsavtalet, eller det så kallade Black Sea Grain Initiative Agreement, förhandlades senaste höst fram med hjälp av FN och Turkiet. Avtalet har förlängts två gånger, vardera gången med 120 dagar.

Avtalet har hittills tryggat transporterna av drygt 23 miljoner ton ukrainsk spannmål och diverse andra jordbruksprodukter genom den aktuella korridoren. Trafiken har bland annat tjänat matförsörjningen i flera utvecklingsländer.

Ryssland har också denna gång gått med på en fortsatt förlängning av avtalet. Till skillnad från tidigare praxis accepterade den ryska sidan bara en förlängning med 60 dagar. Villkoren publicerades av den ryska ambassaden i Genève på måndagen.

Ryssland ställer villkor

Enligt Rysslands biträdande utrikesminister Sergej Vershinin omfattade avtalet från 2022 också ett löfte från FN att underlätta den ryska exporten av konstgödsel. På grund av sanktionerna i väst, har detta inte varit möjligt.

En fortsatt förlängning av avtalet beror enligt Vershinin på hurudana framsteg de västliga länderna är beredda att gå med på. Bland annat borde banktransaktioner, transportlogistik och försäkringar underlättas.

Moskva insisterar också på att Rysslands ammoniakledning, som går genom Ukraina, ska öppnas igen. Den har inte varit i bruk sedan det ryska angreppet mot det södra grannlandet i februari 2022.

Rysslands fortsatta hållning i frågan beror på vilka ansträngningar som görs för att normalisera av landets export av jordbruksprodukter. Åtgärderna mäts inte i ord utan i handling, tillade Vershinin.

Den ryska regeringen hävdar att västvärlden fortsätter att ställa hinder för landets export av jordbruksprodukter. Sanktioner mot betalnings-, logistik- och försäkringsväsen har skapat hinder för Rysslands export av spannmål och gödselmedel.

Samtalen har nu avslutats enligt överenskommelse men samråden med alla parter fortsätter, säger FN:s nödhjälpskoordinator Martin Griffith i ett uttalande till Reuters. Turkiet har också meddelat att samtalen fortsätter.

Minor hindrar Ukrainas vårbruk

I ett nattligt videotal på måndagen sade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att hans regering överväger nya möjligheter att stöda jordbruket under krigets andra år. Före kriget var Ukraina en av de viktigaste spannmålsleverantörerna i världen.

Zelenskyj konstaterade att jordbrukarna försöker bemöda sig om det andra krigsårets sådd. Under det senaste året har bönderna med stora ansträngningar lyckats upprätthålla produktionen och Ukrainas roll som global garant för livsmedelssäkerhet.

Zelenskyj framhöll att det ukrainska jordbruket också lider av ett annat krigsrelaterat problem. Mer än 170.000 kvadratkilometer av landets territorium hotas av fiendens minor och ammunition. En stor del ligger på jordbruksmark.

Vid sitt möte på måndagen diskuterade den ukrainska regeringen möjliga åtgärder för att påskynda minröjningen. Bland annat ska samarbetet med utländska partner intensifieras. Tyskland är redan involverat i minröjningsprogram i Ukraina.