Jordbruk Globalt Marknad

Ryssland avstår från skatt på veteexporten

Ryssland planerar ingen exportskatt på vete. Jordbruksministeriet i Moskva medger att årets ryska veteskörd är mindre än fjolårsskörden men regeringen ser ingen anledning att begränsa exporten med en skatt.

Aktörerna på världsmarknaden har länge utgått från att Ryssland detta år måste begränsa exporten av vete. Den torra väderleken har också i Ryssland sänkt avkastningen så att marginalen för export minskar.

I fjol körde Ryssland in en rekordskörd på 85 miljoner ton vete, varav 42 miljoner ton exporterades. USA:s jordbruksministerium USDA utgår i år från en betydligt mindre veteskörd på omkring 68 miljoner ton och en export av upp till 35 miljoner ton vete.

Ännu i augusti uteslöt de ryska myndigheterna ännu inte möjligheten att införa en exportskatt. Nu förefaller det som om planerna skulle vara skrinlagda. Ryssland kommer att exportera vete utan begränsningar, skriver nyhetstjänsten Aiz.

Rysslands ställföreträdande jordbruksminister Oxana Lut försäkrade i början av september att landets spannmålsmarknad är stabil. Det finns inga faktorer som skulle påverka balansen negativt. Dessutom finns ännu spannmål kvar i interventionslagren.

Ministeriet medger att årets veteskörd är kännbart lägre än fjolårsskörden. Mot bakgrunden av medeltalet för de fem senaste åren kan årets skörd trots allt betraktas som riktigt god, heter det i Moskva.

Fram till utgången av augusti hade Ryssland redan exporterat 9,8 miljoner ton spannmål, varav 8,2 miljoner ton vete. Det ryska prognosinstitutet SovEcon utgår från att den ryska veteexporten kan stiga till 25 miljoner ton fram till slutet av januari.

Ryssland har det senaste årtiondet närapå fördubblat sin export av vete till världsmarknaden. Ännu i början av 2000-talet spelade Ryssland en underordnad roll som aktör med mindre än fem procent av den globala exporten.

Sedan dess har exporten från Ryssland stadigt ökat. Moskva meddelade 2009 avsikten att lyfta Ryssland till en av de ledande exportörerna av vete. Under säsongen 2017/2018 exporterade Ryssland 42 miljoner ton vete och avancerade till största vetexportör globalt.

Ryssland har utvecklats till en farlig konkurrent för både EU och USA, som har förlorat viktiga marknadsandelar till det billiga ryska vetet. En rysk exportskatt hade lättat på marknaderna men än så länge aviserar Moskva inga begränsningar.