Wahlman Webben
Werna Wahlman gjorde sitt magistersarbete om sambandet mellan rotticka och granbarkborrar. Sedan maj jobbar hon med sin doktorsavhandling inom ett EU-projekt vid Naturresursinstitutet. I det fleråriga projektet undersöks torkans inverkan på skogarnas förnyelse och skogsskador.
Tema

Rotticka i gran
gynnar granbarkborren

Rotticka utsätter gran för angrepp av granbarkborre. Den slutsatsen drar Werna Wahlman, som i sitt magisterarbete vid Helsingfors universitet undersökt sambandet mellan granbarkborre och granens rotticka. Sambandet mellan rotticka och...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera