Roster
Veckans Tok

Röster

– På söndag blir det spännande att se vem som får fortsätta och vem som faller ut. Många har gjort ett bra arbete men slutligen är det rösterna som avgör.
– Jag visste inte att du var så intresserad av riksdagsvalet!
– Jag talar nu om The voice of Finland!