Img 20190630 084213
Den röda tallstekeln ger sig på fjolårets barr, så som det syns på bilden här. FOTO: Skogsvårdsföreningen Österbotten
Skogsbruk

Röd tallstekel härjar i Österbotten

I år har massangrepp av röd tallstekel observerats i de österbottniska landskapen. Det är mest inåt i landet, till exempel från Karleby åt Kaustbyhållet, men otyget härjar också på flera håll inom Skogsvårdsföreningen Österbottens område. Exempel på områden med utbredd förekomst är Pedersöre och Nedervetil.

Man känner igen angreppen genom att titta på fjolårets tallbarr. Angripna träd ser klena och anemiska ut, eftersom de bara har årets späda och ljusgröna barrsättning kvar. Senare under sommaren återhämtar de sig dock.

– Det händer att några träd dör ut, men det är ofta svaga träd som inte heller i övrigt mår bra, säger skogsvårdsinstruktör Tom Finnilä vid Skogsvårdsföreningen Österbotten.

Trots namnet är den röda tallstekeln inte röd, men grågrön med mörkt huvud och mörka ränder längs ryggen och sidorna. Den grågröna larven är ungefär två och en halv centimeter lång.

Det är en ganska vanlig insekt och massförekomsterna som de nu aktuella brukar infinna sig med 10-20 års mellanrum. Det senaste större angreppet i Österbotten var för ett tiotal år sedan.

– Största skadan som tallstekeln kan ställa till med är en tillväxtförlust på ungefär 20 procent under sammanlagt fem års tid, uppger Tom Finnilä. Förr eller senare brukar insekten drabbas av en virusinfektion, och då slutar förekomsten i det närmaste på en gång.

Skogsägarna uppmanas nu att kolla sin skog och följa med läget. Ett allmänt råd är att låta bli att röja eller gallra i en drabbad skog under några års tid, så att träden får tid att återhämta sig.