Eu Robotgub
Dr Vishuu Mohan vid universitetet i Essex utvecklar en robot som plockar jordgubbar. Roboten kan kanske ersätta europeiska säsongarbetare om en hård brexit blir verklighet.
Jordbruk Maskin & teknik

Robotar ska ersätta plockare i brittiska jordgubbsodlingar

Brexit kan kännbart begränsa tillgången på utländsk säsongarbetskraft i brittiska frukt- och grönsaksodlingar. Bärproducenten Wilkin & Sons i Essex utreder nu möjligheten att låta robotar plocka jordgubbar.

De brittiska frukt- och bärodlarna är nästan helt och hållet beroende av säsongarbetskraft för att klara sina leveranser. I dag kommer de flesta säsongarbetare från Polen, Bulgarien eller Rumänien. En hård brexit kan ge dem portförbud till landet.

Enbart fruktträdgårdarna behöver årligen 10.300 säsongarbetare för skörden. Bärodlingarnas behov är ännu större. Enligt organisationen British Summer Fruits anställer medlemsföretagen varje år 29.000 arbetare, i regel från den europeiska kontinenten.

En hård Bexit med begränsade inresemöjligheter skulle få svåra följder för bärodlingssektorn, som årligen genererar ett värde som motsvarar 1,3 miljarder euro. Priset på jordgubbar skulle stiga kännbart.

Det kan i sin tur radikalt försämra den brittiska livsmedelsproduktionens förutsättningar. I slutändan kan bristen på arbetskraft resultera i att stora delar av bärodlingen kommer att flytta till EU-länder.

Automatisering kan bli lösningen

Det är svårt att mekanisera bärplockningen. Politikerna har föreslagit att odlarna ska investera i nya maskiner för att höja produktiviteten. Producenterna invänder att en sådan lösning inte kan genomföras på kort sikt.

Den anrika bär- och syltproducenten Wilkin & Sons i Tiptree i Essex prövar ändå nya metoder för att tackla framtiden i en förändrad omgivning. Företaget försöker ta reda på om robotar kan lära sig att plocka jordgubbar på ett effektivt sätt utan att skada bären.

Wilkin & Sons samarbetar med robotexperter vid universitetet i Essex. Där pågår ett forskningsprojekt som undersöker hur robotar fungerar i naturliga, ostrukturerade miljöer. Maskinerna ska lära sig att plocka, inspektera och packa jordgubbarna.

Utmaningarna är många. Det finns inte två identiska bär. Bären har olika former, storlekar, de befinner sig i olika mognadsstadier eller gömmer sig bland blad, säger Dr Vishuu Mohan vid universitetets institution för datorvetenskap och elektronik.

Omständigheterna förändras ständigt. Vädret är omväxlande soligt, regnigt och blåsigt. Arbetsmiljön skiljer sig fullständigt från förhållandena i en typisk industrihall, påpekar Mohan i ett pressmeddelande från universitetet.

Maskinerna måste helt enkelt vara fingerfärdiga. I dag plockar de anställda hos Wilkin & Sons en miljard jordgubbar för hand varje år. De anställda måste inom loppet av en halv sekund inspektera varje jordgubbe med avseende på fasthet, sjukdomar och storlek.

Kunnig personal klarar relativt lätt av uppgiften. Nu gäller det att konstruera ett likvärdigt robotsystem med motsvarande effektivitet och pålitlighet. Det är en knepig uppgift för forskarna, medger Mohan.

Självlärande robot

Det handlar om att skapa ett komplext system med integrerade egenskaper för syn, beröring, styrka och rörelser. Roboten måste dessutom vara självlärande och anpassa sig till arbetsuppgifterna.

Den första delen av projektet ska lära roboten att identifiera mogna frukter. För ändamålet arbetar forskarna med en jordgubbssort med låga, hängande frukter. Robotarna ska lära sig att välja ut och plocka rätt gubbar.

Den första prototypen ska bli klar inom några månader. Följande skede blir en bimanuell robot med aktiv robotsyn som kan efterlikna en mänsklig plockare. Den måste söka gömda gubbar bland bladen och plocka dem under varierande förhållanden.

Generaldirektören för Wilkin & Sons, Andrey Ivanov, finner det intressant att samarbeta med forskarna i ett så vidlyftigt projekt. Utmaningarna är många. Det gäller att lära robotarna att plocka försiktigt med minsta möjliga svinn.