Ipa Moderne Unkrautregulierung In Der Landwirtschaft Bild1
Robotar inom jordbruket är på gott och ont. Automatisering får inte bli ett självändamål, varnar forskare i Australien. FOTO: Fraunhofer IPA
Jordbruk Maskin & teknik

Robotar inom jordbruket
kan också medföra nackdelar

Robotar och automatisering kan påtagligt förändra jordbruket, men förändringarna kan också slå negativt ut. Det befarar ett forskarteam i Australien, som har analyserat konsekvenserna av den tilltagande robotiseringen inom jordbruket.

Robotiseringen har ännu inte hunnit särskilt långt inom jordbruket, men de första stegen kan redan skönjas. Traktorer och andra jordbruksmaskiner utrustas med GPS och andra hjälpmedel som underlättar jobbet.

Det är helt legitimt, konstaterar forskarteamet från Monash University i Australien, som granskar den tekniska utvecklingen ur etisk och filosofisk synvinkel. Etiska problem kan uppstå om automatiseringen blir ett självändamål.

Studien har nyligen publicerats i tidskriften Precision Agriculture. Enligt en av medförfattarna, filosofiprofessorn Mark Howard, lurar många risker kring hörnet. Robotisering kan i värsta fall bidra till ytterligare koncentration av näringen.

Området är ännu helt okänt

Enligt Howard och hans team är det första gången som robotisering inom jordbruket blir föremål för vetenskapliga studier. Man vet ännu alldeles för litet om autonoma maskiner, mjölkningsrobotar och deras konsekvenser för jordbruket och landsbygden.

Forskarna konstaterar att robotiseringen kan hjälpa producenterna att tackla många problem som klimatförändring, urlakning av mark, förlust av biologisk mångfald, vattenbrist och befolkningstillväxt.

Bättre maskiner och robotar höjer avkastningen och den stigande produktiviteten minskar behovet av gödsel och bekämpningsmedel. Modern utrustning minimerar både vattenanvändning och arbetsbelastning.

Men robotarna har också negativa konsekvenser. Tunga maskiner ökar jordpackning, Robotarna förutsätter standardiserade produktmått som kan öka matavfallet då konsumenterna vänjer sig vid standardiserade produkter med ett perfekt utseende.

Automatiseringen kan till och med stärka standardisering inom aveln av nyttodjur och förädling av odlingsväxter. Djur och växter måste anpassas till en dynamisk produktionsprocess för att spara tid och pengar.

Det australiensiska forskarna befarar också att mindre gårdar utan starka ekonomiska muskler kommer att halka efter i konkurrensen. Detta kan resultera i en koncentration som gynnar stora gårdsenheter på bekostnad av småbruken.

Konsekvenser för landsbygden

Forskarna ser ett potentiellt hot med ett jordbruk där robotar blir ett hot mot biodiversitet och ekologisk uthållighet. Mark Howard och hans team kräver därför en politik som vänder utvecklingen i en annan riktning.

Dagens robotar bidrar till att upprätthålla och stärka hårda värden inom produktionen. Man borde satsa mer på jordbruksrobotar som främjar ett småskaligt, lokalt och biologiskt mångsidigt jordbruk.

En långt automatiserad djurhållning kan medföra många fördelar i form av utrustning för automatisk utfodring och identifiering av sjukdomar. Men i praktiken kan robotarna också bli ett hot mot djurens välbefinnande, fastställer forskarna.

Till robotiseringens positiva sidor hör möjligheterna att reducera mängden av obekvämt och tungt arbete på gårdarna. Detta sänker arbetskostnaderna, men innebär samtidigt ett hot mot sysselsättningen på landsbygden.

Robotiseringen av jordbruket måste beakta både fördelar och nackdelar för landsbygden som en helhet. De sociala och politiska konsekvenserna är väsentliga. Processen handlar inte enbart om teknologi, påminner de australiensiska forskarna.