295507845 598705238631829 6555619245410093994 N
Den danska jordbruksroboten FarmDroid väcker stort intresse hos de europeiska jordbrukarna. FOTO: FarmDroid
Jordbruk Maskin & teknik

Robot från FarmDroid
har sålts i 250 exemplar

Den danska jordbruksroboten FarmDroid har funnits på marknaden i två år. Enligt tillverkaren är intresset stort bland jordbrukarna. Hittills har 250 robotar sålts och försäljningen fortsätter att öka.

Förutom Danmark har FarmDroid gått in på marknaderna i Storbritannien, Italien, Spanien och Polen. Tyska ekobönder prövar FarmDroid som ett alternativ till främmande arbetskraft, som ständigt blir svårare att rekrytera.

FarmDroid sköter sådden och rensar ogräs helautomatiskt ute på åkern. Maskinen arbetar självständigt med hjälp av GPS-teknik. Radavstånd, avståndet mellan plantorna, sådjup, hastighet och toleranser går att ställa in på förhand för olika grödor.

En och samma maskin kan sättas in för att till exempel hacka sockerbetor och lök. Enligt tillverkaren har användarna också rapporterat goda erfarenheter inom odling av spenat, grönkål, blomkål och raps. Nya grödor prövas ständigt.

Den relativt låga vikten hos FarmDroid säkerställer att jordens struktur förblir intakt. Som en följd av precisionsarbetet under sådden, känner roboten den exakta platsen där varje gröda växer. Ogräset kan till och med rensas redan innan grödan börjar gro.

Intresset ökar för fältrobotar

Enligt FarmDroid har intresset för markrobotar ökat kraftigt detta år. Den första markroboten levererades 2020 och nu har redan 250 maskiner sålts till kunder, uppger FarmDroid-chefen René Jannick Jørgensen i ett pressmeddelande.

Enligt Jørgensen är samarbetet med kunderna otroligt viktigt. Ända sedan starten har ett nära samarbete etablerats till kunderna, för att se, höra och lära vad användarna väntar sig av sin fältrobot.

Den snabba utvecklingen av teknologin är långt en frukt av detta samarbete. Roboten arbetar med ren solenergi och är CO2-neutral. Insatsen sänker drastiskt jordbrukarens manuella arbetsbörda och ersätter den problematiska rekryteringen av arbetskraft.

Ett FarmDroid-system kostar i Tyskland cirka 75.000 euro utan mervärdesskatt. I priset ingår två GNSS-mottagare för satellitpositionering via signaler från GPS och Galileo-satelliterna på två frekvenser.

Mottagarna är placerade framtill och baktill på robotens tak i linje med färdriktningen. Därmed kan roboten också hålla styrriktningen och kompensera sidodrift i sluttningar. Enligt tillverkaren håller tekniken roboten i rätt spår i sluttningar upp till 10 procent.

Prototyp av metallskrot

FarmDroid grundades 2018 och levererade sina första jordbruksrobotar drygt ett år senare. Bakom företaget och tekniken står verksamhetens grundare, de båda bröderna Jens och Kristian Warning.

Sedan dess har både företaget och produkterna förändrats kännbart. Detta gäller inte minst själva roboten, vars första prototyp tillverkades av metallskrot. Bland annat användes elmotorer från vindrutetorkare i konceptet.

Sedan dess har roboten ständigt utvecklats vidare till en driftsäker maskin, som hackar ogräs och sockerbetor. Parallellt har funktionerna blivit mångsidigare, så att maskinen lämpar sig för bearbetning av ett stort antal grödor.

Dagens fältrobotar arbetar i stor utsträckning digitalt. Erforderlig service och reparationer kan mestadels genomföras på distans. Montören fjärrkontrollerar och justerar funktionerna online på sin skärm utan att besöka gården, varefter arbetet kan fortsätta.