Dsc01966
Ålands Skogvårdsförenings verksamhetsledare Torbjörn Björkman kollade redan i fjol in de fällor som landskapsregeringen placerade ut för att följa med granbarkborrens spridning på Åland.
Skogsbruk Tema

Rivstart för Ålands
granbarkborrar

Granbarkborrens angrepp har blivit en växande plåga i de åländska skogarna efter Alfrida-stormens förödelse natten till den 2 januari 2019.

I år började barkborrarnas svärmning redan under de varma dagarna vecka 19 vilket var ca två veckor tidigare än i fjol. Därför uppmanar landskapsregeringens skogsbruksbyrå alla skogsägare att redan nu börja titta efter nya angrepp.

– Den nya generationen granbarkborrar är klara att lämna träden cirka 8-10 veckor efter svärmningen vilket betyder mitten av juli månad. Nya angripna träd och färska vindfällen bör upparbetas och transporteras bort från skogen innan dess, påpekar skogsbruksingenjör Mats-Johan Flinck.

Det är han som för skogsbruksbyråns räkning håller koll på granbarkborrarna med hjälp av de fällor som landskapet placerat ut på tre olika platser.

Närmare information om granbarkborren finns på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax/naringslivforetagande/skogsbruk/granbarkborre.

Borrhål och gnagmjöl

Också Ålands Skogsvårdsförenings verksamhetsledare Torbjörn Björkman uppmanar skogsägarna att noggrant följa utvecklingen.

– Man ser tydligt granbarkborrens angrepp genom borrhålen i trädens bark. Helst borde angripna träd avverkas redan före den 1 juli för att sedan så fort som möjligt föras till skogsindustrin för bearbetning, säger Björkman.

Också det ”gnagmjöl” som samlas vid granarnas fot är ett tydligt tecken på angrepp av barkborrare redan innan träden torkat och barren blivit bruna.

Tidig start för ny avverkningssäsong

Björkman konstaterar att Ålands Skogsindustrier naturligtvis inte kan ”åka runt hela Åland och plocka bort enstaka träd” vilket också bekräftas av bolagets skogschef Oskar Qvarnström.

– Vi har redan fullt upp eftersom det ligger mycket virke längs skogsbilvägarna. Vi jobbar redan med absolut full fart för att få virket till våra anläggningar.

Enligt Qvarnström kan skogsbolaget ändå ”till viss del” hjälpa för att begränsa granbarkborrens utbredning.

– Skogsägarna bör ha en diskussion med oss hela tiden om nya angrepp av granbarkborrar. Vi kan nog flytta en del av våra gallringsmaskiner till nya angripna områden. För att minska skaderisken påbörjar vi också nästa säsongs avverkningar redan i början av augusti.