Skogsbruk

Riksdagen godkände tillägg
för ungskog och klenvirke

Ett tillägg för vård av ungskog och hopsamling av klenvirke på 3,75 miljoner euro ingår i den tilläggsbudget som riksdagen godkände i onsdags.

Tillägget är en följd av att arbetsmängden för vård av ungskog och hopsamling av klenvirka ökar. Genom att öka arbetsmängden kan man öka användningen av inhemskt klenvirke med en halv miljon kubikmeter för att kompensera minskningen av torv som energikälla.

Samtidigt får Finlands skogscentral tilläggspenger på en kvart miljon för att driva kampanj och sköta nödvändiga förvaltningsuppgifter i anslutning till den ökade arbetsmängden.