Jordbruk Marknad

Rekordliten åländsk spannmålsskörd

Den åländska spannmålstorken vid Färjsundet i Saltvik stängde officiellt den 1 september, men den här veckan har man ännu tagit emot några lass.

– Totalt har vi i år vi fått in mellan 700 och 800 ton jämfört med upp mot 4.000 ton ett normalt år, konstaterar Börje Karlsson som ansvarar för varumottagning och lagring vid Ab Lantbruk.

Han har jobbat på spannmålstorken i mer än 20 år och aldrig varit med om att i praktiken stänga den redan i augusti.

– Den här tiden på året brukar det ju vara som allra brådast.

Karlsson berättar att det i alla fall också kommit in en del råg och vete som duger till brödsäd.

– Mest vårvete. Men det är väldigt, väldigt mycket mindre brödsäd än vanligt. Om nästa år blir likadant på spannmålssidan blir det nog väldigt knepigt.

En mycket stor del av spannmålsskörden har blivit djurfoder. Någon havre har exempelvis inte alls levererats till torken i år.