Rapport Sep1
Det lönar sig inte att ta sig ut på blöta fält med risk för att förstöra markstrukturen, utan man ska vänta på att marken torkar upp.
Jordbruk

Regnen har stört skördearbetet

Under slutet av augusti har vi fått rikliga regn särskilt i västra och södra Finland, Tavastland och Birkaland. Augustiregnen har varit rikliga också i Österbotten och Södra Österbotten. De tunga regnen har fått stråsäd att lägga sig och åkrarna bär inte längre särskilt bra på alla ställen, skriver ProAgria i sin växtodlingsrapport.

Det lönar sig inte att ta sig ut på blöta fält med risk för att förstöra markstrukturen, utan man ska vänta på att marken torkar upp.

Tröskningsarbetet fördröjs också av de grönskott som nämndes redan i förra rapporten. Grönskotten gör det svårt att fastställa rätt skördetidpunkt.

Rapport Sep3
Bland de vårsådda grödorna har skördearbetet kommit längst för havre och korn.

Tröskningen rejält på hälft ännu

Tillsvidare har det skördats av alla spannmålsslag och uppskattningsvis 30 procent av arealen är bärgad. Tröskningen har kommit längst i Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Egentliga Finland och södra Finland.

Skördearbetet är en till två veckor försenat jämfört med genomsnittet med undantag för Mellersta och Norra Österbotten, Satakunta, Södra Savolax och de allra sydligaste delarna av landet.

Regnen bromsar dock upp det fortsatta skördearbetet och på en del skiften finns det en risk för att skörden inte kan bärgas, delvis också till följd av rikliga grönskott och ogräs som tar över bestånden.

Bland de höstsådda grödorna har rågen bärgats nästan helt. I Österbotten och Södra Österbotten står ännu råg på åkern och rågens vattenhalter har varit höga. I andra delar av landet kunde rågen skördas under goda förhållanden och vattenhalten vid skörd har varit någorlunda låg.

Största delen av höstvetet är bärgat i hela landet och vattenhalterna har varit rätt låga. Skördenivåerna har varit mycket varierande, men tillfredsställande på det hela taget.

Bland de vårsådda grödorna har skördearbetet kommit längst för havre och korn. Längst hunnen är man i Mellersta Österbotten, Satakunta och Norra Savolax, där ungefär hälften av korn och havre har bärgats.

Skörden av ärt och böna är ännu alldeles i sin början, men i Mellersta Österbotten är redan hälften av ärtarealen bärgad.

Nästan hela kumminskörden är bärgad mellan skurarna i hela landet.

Rapport Sep4
Skörden av ärt och bondböna är ännu alldeles i sin början.

Andra vallskörden bärgad i hela landet

Vallåterväxten hann bli gammal i delar av landet, varför den andra skördens kvalitet inte har varit god, vilket förorsakar problem vid planering av utfodringen. Situationen är god på de gårdar som bärgar en tredje skörd.

Vallarna har dragit nytta av värmen och regnen, tillväxten är god i hela landet. Den tredje skörden bärgas i medlet av september. Ungefär hälften av gårdarna har för avsikt att bärga en tredje skörd, särskilt på större nötkreatursgårdar.

Det är skäl att slå vallarna i lång stubb för att undvika övervintringsskador. På det hela taget har vallskörden varit genomsnittlig i hela landet med beaktande av båda skördarna.

Potatisupptagningen är ännu alldeles i sin början. Potatisfälten i Österbotten lider av väta och en del potatis har drunknat.

Små mängder matpotatis har bärgats och skördenivån är måttlig under förutsättning att potatisen kan bärgas under goda förhållanden.

Rapport Sep5
Vallarna har dragit nytta av värmen och regnen, tillväxten är god i hela landet.

Nu är det kålens tid

Nu finns det utbud av olika kålslag, så som huvudkål, rödkål, blomkål, broccoli och kålrabbi. Utöver kål skördas även morot, sallat, bönor och på Åland även kronärtskocka. På Åland skördas gul, röd- och purjolök för lagring.

De ställvis stora regnen i augusti har varit utmanande för odlarna. Regnen försämrar skördens kvalitet och dessutom försvåras maskinell skörd på de våta fälten.

För grönsakerna del kan man konstatera att åtminstone blomkålsutbudet tidvis har varit klart större än efterfrågan. Färska frilandsgrönsaker bärgas till oktober, varefter skörden ännu fortsätter för lagring.

Bärsäsongen är inte över ännu, men börjar lida mot sitt slut. Vinbärsskörden har varit någorlunda, men absolut ingen toppskörd. Vinbär för industrin är redan skördad. De regn som har prognostiserats försvårar skörden på friland.

Skörden av buskblåbär, havtorn och björnbär fortsätter. Jordgubbe och hallon skördas ännu från tunnlar. Bärskörden har varit mycket varierande. Jordgubbsskörden har på sina ställen decimerats av frost, tunga regn och en viss brist på plockare. Den goda efterfrågan på jordgubbe har hållit i sig, vilket har kommit som en positiv överraskning.

På Åland, Finlands äppelbod, skördas redan höstäpplen så som Discovery. På Åland har skörden varit av god kvalitet och mängden förväntas bli normal.