Jordbruk EU Marknad

Regeringen stöder höjning
av tullarna på spannmål som
importeras från Ryssland

EU bereder höjningar av de tullar som tas ut på spannmål, oljeväxtfrön och därav framställda produkter som importeras från Ryssland och Belarus. Regeringen understöder förslaget till förordning, meddelar Finansministeriet i ett pressutskick.

Importörerna betalar för närvarande låga tullar eller inga tullar alls på dessa produkter. Det har bedömts att Ryssland snabbt kan styra betydande mängder export till EU. Ett plötsligt flöde av produkter skulle störa marknaden inom unionen.

Dessutom finns det bevis för att Ryssland olagligt tagit över stora mängder spannmål och oljeväxtfrön som producerats i Ukraina. Ryssland använder produkterna olagligt, exporterar dem och påstår att de är ryska.

Europeiska kommissionen föreslår en ändring av EU-förordningen som höjer tullarna på spannmål, oljeväxtfrön och därav framställda produkter som importeras från Ryssland och Belarus. Regeringen anser att förslaget kan antas.

Regeringen sände en U-skrivelse om ärendet till riksdagen onsdagen den 8 maj. U-skrivelser används i samband med EU-ärenden när det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.