Dsc 4546
Den nya rapsappen ”Rapsiapp” är ett verktyg för effektiverad informationsspridning och rådgivning. Målet är att befrämja samarbetet mellan oljeväxtproducenter och att bana väg för bättre skördar, säger oljeväxtexperten Fanni Heinonen på Avena Nordic Grain.
Jordbruk Marknad

Raps-app lanseras för
oljeväxtproducenter

Avena Nordic Grains nya satsning Rapsappen lanseras som ett modernt och effektivt informationsforum för oljeväxtproducenter. Målet är att befrämja samarbetet med kontraktsodlare på långsiktigt vis och bana väg för bättre skördar.

Fanni Heinonen, oljeväxtexpert på Avena Nordic Grain, kunde presentera en digital nyhet på Viljeiljän Avena Berners virtuella Vabinaari-seminarium ”Framtiden är oljeväxternas” den 16 februari.

Den nya rapsappen ”Rapsiapp” är ett led i Viljeilijän Avena Berners aktuella kampanj ”Framtiden är oljeväxternas” vars mål är att främja och öka oljeväxtproduktionen. Projektet har fått stöd från jord- och skogsbruksministeriet.

– Oljeväxtproducenter har efterlyst ett bättre flöde av aktuell information och rådgivning för att kunna tackla olika utmaningar under odlingssäsongerna. Det här är ett sätt att befrämja samarbetet inom sektorn, sade Heinonen.

Från insektobservationer till prisutvecklingar

Rapsappen erbjuder ett flöde av aktuell information, till exempel angående växtsäsongens läge, odlingsteknik och marknadsinfo. Via appen kan producenterna också effektivt hålla sig ajour med rådande insektsproblem ute i fälten – både på det lokala planet och i mera vidsträckta geografiska områden.

– Producenterna kan såväl lägga ut fakta om egna observationer av insektläget som ta del av information från andra producenter. Man kan också få tips om växtskyddsåtgärder.

Därtill profileras appen som ett verktyg för att kunna följa med marknadsläget inom oljeväxtbranschen på ett mera lättförståeligt sätt.

– Användarna har tillgång både till information om utvecklingen av börspriser och prissättningar som är knutna till olika slags kontrakttyper. Det är också möjligt att teckna kontrakt via appen.

Samtidigt vill Viljeilijän Avena Berner få in feedback och synpunkter från applikationens användare framöver.

– Det är viktigt att ta del av åsikter och önskemål så att vi kan fortsätta att utveckla den här appen som är till för producenterna, framhöll Fanni Heinonen under sitt föredrag.

Rapsappen kan laddas ner i smarttelefoner via Google Play (Android) eller Appstore (iOS). Inloggningen sker med användarnamn och lösenord som används i samband med Avenakauppa. Nya användare har möjlighet att registrera sig i Avenakauppa.

Kontraktsodlare kan gå kurs kostnadsfritt

I samband med den pågående kampanjen har Viljeilijän Avena Berner förnyat kontraktodlingsmodellen för oljeväxter i början av fjolåret. Också i år är nyheter aktuella på den fronten.

Vid sidan av rådgivningstjänsten under växtsäsongen och Rapsappen erbjuds kontraktodlare den kostnadsfri kursen ”Oljeväxternas Parassato”. Via kursen kan producenter få värdefulla råd om hur man lyckas med odlandet.

Viljeiljän Avena Berner vill uppmuntra till långsiktig oljeväxtproduktion med hjälp av ett progressivt kontraktstillägg.

De oljeväxtproducenter som erhöll ett tillägg på 5 euro per ton ifjol kan under årets säsong kamma hem 7 euro per ton. Under det tredje året stiger tillägget till 9 euro per ton.

EU:s rapsproduktion väntas öka

Världsmarknadspriserna på oljeväxter har varit på stigande på sistone. Några huvudorsaker till detta är den fortsättningsvis ökande kinesiska efterfrågan på soja samt att den brasilianska sojaskörden försenas på grund av torka under sådden och ostadigt väder under skördeperioden.

Rapspriserna har pressats uppåt i jämn takt. Inom EU har den senaste skörden varit sämre än genomsnittet för de senaste fem åren.

Att den kanadensiska rapsexporten till Kina tagit fart återigen och att solrosskördarna i Ryssland och Ukraina inte nått upp till förväntade nivåer är andra inverkande faktorer.

– Produktionen av palmolja har varit problemkantad och det avspeglas i prisutvecklingen för växtoljor, framhöll Tallskog.

På det globala planet handlar det om låga grundlager av raps för närvarande. Prognoser om en sämre ukrainsk rapsskörd på grund av hösttorka är en faktor som påverkar mycket i sammanhanget.

Under säsongen 2021-2022 väntas rapsskörden i EU öka jämfört med fjolåret. Men upp till genomsnittet för de senaste fem produktionsåren når man ändå inte. Helhetsmässigt räknas det med ett fortsatt rapsunderskott i unionen.

Bland annat väntas de uppodlade rapsytorna i Frankrike minska med omkring 10 procent. I Baltikum har höstoljeväxter såtts på en areal som motsvarar fjolårsarealen eller rentav en liten ökning.