Jordbruk Marknad

Raisios lönsamhet god
trots coronaläget

Raisios lönsamhet förblev god under 2020 trots att coronapandemin hindrade koncernen från att utvidga verksamheten som planerat, berättar Raisios vd Pekka Kuusniemi i ett pressmeddelande. Raisios rörelseresultat för 2020 var 28,9 (27,3) miljoner euro och omsättningen 233,6 (236,3) miljoner euro.

– Det visade sig från och med mars vara svårt att uppnå delmålen för vår treåriga stragegiperiod, speciellt gällande utvidgning till nya marknader, konstaterade Kuusniemi. Vi har också skjutit upp större forskningsprojekt, som klinisk forskning, till efter pandemin.

Den osäkra politiska situationen i Storbritannien har överskuggat Raisios verksamhet sedan 2016.

– Handelsavtalet som slutligen tecknades på julafton i fjol undanröjer denna osäkerhet och det påförs inga tariffer som skulle medföra förändringar i tillgängligheten av produkter eller konsumentprisnivåer.

Under 2020 investerade Raisio totalt 28,5 (19,5) miljoner euro, vilket är 12,2 (8,3) procent av nettoomsättningen.

– Huvudsakligen investerade vi i tillväxtprojekt: vår nya anläggning som fokuserar på växtbaserade mervärdesprodukter står för en betydande andel av investeringarna, men vi strävar också efter att förbättra produktiviteten i befintliga anläggningar.

Tidtabellen för bygget av den nya anläggningen för växtprodukter höll trots utmanande förhållanden. Moderniseringen av kvarnen i Nokia i början av 2020 var också lyckad, vilket möjliggjorde export av glutenfri havre och försäljning av mervärdeshavre på den inhemska marknaden. Nu byggs en ny värmeanläggning i anslutning till kvarnen.

– När anläggningen är klar sommaren 2021 kommer alla Raisios egna produktionsanläggningar att vara koldioxidneutrala gällande energiproduktion. Vi har också fortsatt arbeta systematiskt för att ta fram nya kartongbaserade förpackningsalternativ för både våra nuvarande produkter och nya produkter som kommer att lanseras i framtiden, sade Kuusniemi.

Raisio uppskattar att omsättningen för 2021 kommer att stiga.