Rattvisa
Veckans Tok

Rättvist

– Har du läst rapporten ”Rättvis livsmedelsomställning - vägen till ett hållbart och rättvist livsmedelssystem”?
– Nä, men det låter intressant. Skall producenten äntligen få sin rättvisa andel av livsmedlens konsumentpris?