Hollandsalt
EU-kommissionen kartlade 2008 saltsituationen på de europeiska åkermarkerna, och resultaten visade att Medelhavstrakten är värst drabbad.
Jordbruk EU Globalt Marknad

Rätt grödor kan lösa globalt saltproblem

Salttåliga jordbruksväxter kan enligt den nederländska regeringen vara svaret på det globala problemet med försaltad jordbruksmark. Omkring en miljard hektar av världens odlingsareal uppskattas vara försaltad.

Det nederländska jordbruksministeriet har finansierat många undersökningar inom ämnet, och senast förra året kom ett stort genombrott som visade att flera sorter av potatis, morötter, rödlök, vitkål och broccoli klarar sig i saltvatten.

Däremot får bladen inte komma i kontakt med det salta vattnet, utan bevattningen ska ske direkt på växtens rotsystem.

EU-kommissionen kartlade 2008 saltsituationen på de europeiska åkermarkerna, och resultaten visade att Medelhavstrakten är värst drabbad. I Spanien är 3,5 miljoner hektar jordbruksmark allvarligt försaltad, medan 15 procent av all landets jordbruksmark riskerar att försaltas.

Även i Ukraina och Ungern är salthalten ett stort problem. Enligt EU:s undersökningar förekommer lokala föroreningar också i de nordiska länderna, men de beror då på avrinningsvatten från vägar som saltats på vintern.

Salttålig potatissort

En stor del av de nederländska undersökningarna utfördes på företaget Salt Farm Texels frilandslaboratorium söder om Amsterdam. Laboratoriet har 56 försöksrutor som aktivt används av universitet och företag från olika länder.

På försöksrutorna testas salttåligheten hos grödor med hjälp av sju sorters saltblandningar, sensorer i marken samt genom att ta prover på växter och mark.

Vid Salt Farm Texel har man bland annat lyckats ta fram en potatissort som kan bevattnas helt med saltvatten. Potatissorten odlas nu på över 4 miljoner hektar försaltad åkermark i Pakistan, ett projekt som bland annat Sverige deltog i att genomföra.

Nästa projekt drar igång i Bangladesh där ungefär hälften av jordbruksmarken är saltförorenad.