Jordbruk Livet på landet

Rådgivningen har hjälpt
jordbrukarna att orka

Jordbrukarna har aktivt utnyttjat den ur EU:s landsbygdsfond EJFLU finansierade rådgivningen för att förbättra gårdarnas lönsamhet och konkurrenskraft eller utveckla sin kompetens i t.ex. klimat- och miljöfrågor, uppger Livsmedelsverket.

Under de fem senaste åren har omkring 37 procent av gårdarna (18.600 gårdar) anlitat rådgivning. Rådgivningsbesöken har varit flest i områden där det finns gott om gårdar: Norra Österbotten, Södra Österbotten och Norra Savolax.

Under de fem senaste åren har över 60.000 rådgivningsbesök riktats till gårdar, och den utbetalda rådgivningsersättningen är sammanlagt 20,5 miljoner euro. I fjol företogs ca 16.000 rådgivningsbesök, och omkring 6,5 miljoner euro betalades i rådgivningsersättning.

I år kan det göras i stort sett lika många rådgivningsbesök som i fjol. Livsmedelsverket ger akt på det återstående anslaget och informerar längre fram i år om läget.

Rådgivningen har varit till hjälp för jordbrukarna i synnerhet när det gällt att utveckla gårdarnas konkurrenskraft, förbättra djurens välbefinnande och beakta miljöfrågor. Rådgivning har också tillhandahållits i fråga om djurhälsa, växtskydd, energieffektivitet och innovationer.

Enligt en utvärdering som jord- och skogsbruksministeriet låtit göra är gårdarna som anlitat rådgivning mycket nöjda: 90 procent av gårdarna som fått rådgivning var nöjda med kvaliteten på den.

Enligt utvärderingen upplever jordbrukarna att rådgivningen har stött dem psykiskt i beslutsfattandet och gett konkreta praktiska tips som gällt arbetet. Hjälpen från sakkunniga har också gjort det lättare att orka.