Jordbruk Globalt Marknad

Protektionismen frodas
i den globala agrarhandeln

Världshandelsorganisationen WTO är fortfarande i dåligt skick. Än så länge ser man inga tecken på initiativ mot den globala protektionismen. Mer eller mindre alla länder eller sammanslutningar av länder drar hemåt.

I förhandlingarna inom WTO om det globala jordbruket råder ställningskrig. Fronterna rör sig inte. Alla sammanträden genomförs med inövad rutin där de 165 medlemsländerna ständigt upprepar sina ståndpunkter. Beredskap till förhandlingar saknas.

WTO fick nyligen en ny generaldirektör. Nigerianen Ngozi Okonjo-Iweala efterlyser mer multilateralism. Hoppet ställs till en avspänning inom handeln mellan USA och EU, som kunde lätta på situationen.

Trots detta förefaller uppgiften tröstlös. Strävandena till en global avreglering inom världshandeln står stilla sedan 2005. För några år sedan enades medlemsländerna om att avskaffa exportsubventionerna, men därefter har ingenting hänt.

Också EU tenderar att vända sig mot liberalismen. Inom den europeiska unionen motiveras protektionism gärna med miljöskäl. Detta gäller inte minst handeln med jordbruksprodukter.

EU säger sig kämpa för öppna gränser, ett fritt varuflöde och CO2-neutralitet. Bara en fungerande och livlig handel kan trygga välfärden i Europa. Å andra sidan måste EU försvara sig mot illojala handelsmetoder från konkurrenternas sida.

Politikändringen framgår tydligt av EU:s nya handelsstrategi, som presenterades för några veckor sedan. Enligt kommissionen måste EU framöver förhandla tuffare och mer offensivt med sina handelspartner.

Jordbruksmarknaden var en central fråga i den havererade Doharundan. Kommissionen utgår inte från några större förändringar framöver. Nya förhandlingar om marknadstillträden för agrarprodukter blir knappast aktuella, heter det i Bryssel.