Jordbruk Marknad

Proposition om ändring
av livsmedelsmarknadslagen
lämnades till riksdagen

Regeringen har godkänt en proposition med förslag till lag om ändring av livsmedelsmarknadslagen. Syftet med propositionen är att främja livsmedelsmarknadens funktion och att trygga ställningen för de aktörer som har...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera