Jordbruk EU Maskin & teknik

Produktionsuppföljningsdata
sammankopplas globalt

Den samnordiska tjänsten NCDX har valts till bas för en tjänst som förenklar informationsöverföringen mellan olika länders produktionsuppföljningar och mjölkstations- och robottillverkare.

I dag kan uppgifterna sammankopplas med hjälp av olika teknologier och standarder mellan parterna. När maskintillverkarna och produktionsuppföljningsorganisationerna integreras i nätverket Dairy Data Exchange Networks iDDEN-tjänst, behövs färre gränssnittssystem.

De nordiska rådgivningsorganisationerna har utvecklat NCDX-gränssnittstjänsten i samarbete sedan år 2014 med MTech Digital Solutions som teknisk förverkligare och upprätthållare. För två år sedan grundades iDDEN, bestående av produktuppföljningsorganisationer som verkar i tretton länder i Europa, Nordamerika och Australien.

Med NCDX som bas utvecklar iDDEN sitt molnbaserade överföringssystem för att förenkla informationsöverföringen mellan tillverkarna och produktionsuppföljningen. Detta berör över 200.000 besättningar, 20 miljoner mjölkkor och globalt över hälften av djuren som är med i en produktionsuppföljning.