Producentpris
Veckans Tok

Producentpris

– Vår kampanj med ett ämbar potatis för en euro har fått folkmassorna i rörelse!
– När man känner konsumentens beteende så tror jag att hälften bara är ute efter ett billigt ämbar!