Jordbruk Marknad

Producentorganisationerna uppmanar till fodertalko

Producentorganisationerna uppmanar alla som odlar vall att bärga en tredje ensilageskörd i år även om den inte behövs för eget bruk, meddelar MTK. Dessutom uppmuntras hela kedjan till samarbete för att se till att fodertransporterna når fram till de värst drabbade gårdarna.

Andelslagen har redan uppmuntrat till bärgning av en tredje ensilageskörd, men eftersom de regionala skillnaderna är stora behövs en gemensam satsning för att lösa problemet med långa transporter.

I dagsläget förbinder sig Lantmännen Agro, Hankkija, Valio, Atria Tuottajat och HKScan att ordna transporter till exempel som returlast för att hålla kostnaderna låga. Till största delen behövs transporterna först nästa år, men beslutet om att bärga en tredje skörd måste fattas nu.

Samarbete inom hela kedjan

Potentiella försäljare och köpare av foder behöver också hitta varandra. Därför måste hela kedjan samarbeta och uppmana alla aktörer att delta i fodertalkot.

Förhoppningsvis räcker åtgärderna för att undvika en situation där djur måste slaktas på grund av foderbrist, samtidigt som det på många håll i landet blir kvar överloppsfoder i lagren.

I slutändan handlar det också om försörjningstrygghet, påpekar organisationerna. Oron över hur produktionen ska kunna fortsätta är gemensam för alla aktörer inom sektorn, från jordbrukare till industri och handel. Därför uppmanas alla delta i talkot för att försäkra en fortsatt produktion.

Producentorganisationerna delar ut information och hjälper potentiella försäljare och köpare att hitta varandra. Företagen som förbundit sig till talkosamarbetet ordnar transporter också för långa sträckor, och lämpliga finansieringsmodeller diskuteras, skriver MTK.

Normala år behövs inte nödvändigtvis mera än två ensilageskördar, men i år är förhållandena lyckligtvis gynnsamma för att bärga en tredje skörd. Åtgärderna påverkar inte de låga marknadspriserna för kött- och mjölproduktion, men meningen är att de ska signalera åt gårdarna att hoppet inte är förlorat.