Jordbruk

Producentorganisationen
Suomen Vilja-Aitta grundas

Nu håller landets första producentorganisation inom spannmålsbranschen, Suomen Vilja-Aitta, på att grundas.

Ansökan har under våren lämnats in till Livsmedelsverket. Suomen Vilja-Aitta är ett aktiebolag som nu ansöker om en producentorganisations status.

Livsmedelsverkets behandlingstid är 8-12 veckor. Som medlemmar har producentorganisationen för tillfället fem jordbrukare, eftersom det är den minimimängd som krävs.

Enligt uppgift kommer Suomen Vilja-Aitta att försöka utöka sitt medlemsantal så fort som verksamheten kommer igång. Stadgarna har skrivits så, att alla som odlar grödor som tröskas med en vanlig spannmålsskördetröska, kan godkännas som medlemmar.

SLC och MTK har redan länge fört fram producentorganisationer som exempel på hur producenter kan bli bättre på att marknadsföra och sälja sin egen produktion. Exempel på existerande framgångsrika producentorganisationer är Närpes Grönsaker och Ålands Trädgårdshall.