Jordbruk EU Globalt Marknad

”Problematiskt att afrikanska svinpesten kryper allt närmare”

Efter två uppdagade fall av afrikansk svinpest i S:t Petersburgtrakten nyligen finns det all anledning för de finländska svinfarmarna att vakna upp och vara allmänt försiktiga. Det framhåller Jonny Kronqvist, ordförande för SLC:s slaktdjursutskott.

Oron för att den afrikanska svinpest som förekommer både i Ryssland och Baltikum ska sprida sig till finländska farmer är i sig inget nytt.

Nyligen har det dock rapporterats om att två mindre svingårdar i St:Petersburg-trakten har drabbats av den fruktade smittan. Samtliga djur har avlivats på de berörda gårdarna.

Vilka reaktioner framkallar det här inom den inhemska svinfarmarbranschen?

Kryper allt närmare

– Det är förstås problematiskt att problemet kryper allt närmare. Frågan har inte direkt diskuterats inom våra föreningar på sistone. Men man kan säga att vi svinfarmare är på helspänn hela tiden, säger Jonny Kronqvist, ordförande för SLC:s slaktdjursutskott.

– Om smittan skulle nå Finland skulle man genast tvingas stoppa den svinköttsexport som Atria och även HK har fått igång. Exporten till Kina har medfört att producentpriserna varit på stigande en aning. För enskilda svingårdar som drabbas av svinpesten skulle det betyda en verklig katastrof och stora förluster.

– Jämfört med övriga Europa har vi förhållandevis små svingårdar här i Finland. Men om någon större anläggning råkar ut för smittan kan det i värsta fall påverka hela den inhemska svinköttsbranschen. Ett verkligt exempel på detta är när en av Finlands större smågrisproducenter drabbades av salmonella och det hela inverkade negativt på den inhemska köttproduktionen, säger Kronqvist.

Utlandsresor en riskfaktor

Jonny Kronqvist manar till fortsatt allmän försiktighet. Detta gäller i synnerhet i samband med utlandsresor.

– Djurägare och jägare som vistas i länder som klassas som riskområden bör vara noggranna med kläder och dylikt och även komma ihåg karensen på 48 timmar.

– Inte en enda köttbit från riskländerna borde tas till Finland. Samtidigt finns det numera mycket arbetskraft från till exempel Ryssland, Polen och Ukraina på våra inhemska farmer, säger Kronqvist.

Vad beror det på att Finland helt har förskonats från den dödliga virussmittan under lång tid?

– Den främsta orsaken är att den finländska vildsvinsstammen är ganska liten trots att en ökning har varit aktuell på sistone. Det vore viktigt att försöka hålla stammen så minimal som möjligt genom fri jakt.

– En annan orsak är att myndigheterna har tagit problemet på allvar efter påtryckningar från svinnäringen och livsmedelsindustrin. Man har utfört gränskontroller av personer som besökt Ryssland och Estland.

Att vildsvinstammen i östra Finland tenderar att vandra över till ryska sidan och tillbaka till Finland är ytterligare en riskfaktor i sammanhanget.

– Nu skulle det gälla att få allt från jägare till myndigheter att inse vilka konsekvenser det blir om den afrikanska svinpesten kommer till Finland, säger Jonny Kronqvist.