Jordbruk Globalt Marknad

Problem med Dicamba ökar pressen på Monsanto

I USA sväller Dicamba-affären ut. Monsantos glyfosatersättande ogräsmedel Dicamba är beryktat för att blåsa över till grannen och skada angränsande odlingar och grödor. Två ledande utsädesföretag kräver att myndigheterna stoppar försäljningen av Dicamba.

Problemet kan få långtgående konsekvenser för Monsanto, men också för Bayer, som numera är Monsantos ägare. Härvan blir ännu mer komplicerad av att tyska BASF är den viktigaste tillverkaren av Dicamba, som huvudsakligen används i soja och bomull.

De amerikanska farmarna kämpar sedan ett par år med ett tilltagande problem. Ogräsen har utvecklat resistens mot befintliga ogräsmedel som glyfosat. Därför forskas det intensivt för att ta fram nya bekämpningsprogram med alternativa preparat.

Universitetet i Nebraska har tillsammans med Monsanto utvecklat genmodifierade sojabönor som är resistenta mot Dicamba. Monsanto samarbetar med BASF, som är den viktigaste tillverkaren av Dicamba och dicambahaltiga produkter.

Monsanto säljer ett herbicidpaket som består av själva ogräsmedlet Dicamba och det Dicamba-resistenta sojautsädet Xtend. Den nya teknologin har tagits emot med intresse hos farmarna och odlas i många delstater.

Hotas av indragning

Problemet är att Dicamba förångas vid höga temperaturer, så att medlet driver med vinden till angränsande odlingar och skadar Dicamba-fria kulturer. Åtskilliga odlare som har växlat till Dicamba har fått problem med grannarna.

Xtend-utsädet uppges vara extremt skadligt för angränsande kulturer. I USA hopar sig anmälningarna om skördeskador. Flera delstater överväger att förbjuda Dicamba och farmare i Missouri, Arkansas och South Dakota kräver skadestånd.

Situationen har inte förbättrats nämnvärt. Nu har två ledande och oberoende distributörer av utsäde i USA, Beck´s Hybride och Stine Seed, uppmanat USA:s miljömyndighet EPA att förbjuda användningen av Dicamba inom jordbruket.

Ett förbud kan bli ett stort problem för Dicamba-koncernerna. Farmarna skulle inte längre köpa de dyra utsädespaketen med matchande Dicamba. Monsanto har investerar stora belopp i produktutvecklingen av det Dicamba-resistenta Xtend-utsädet.

Monsanto övervältrar skulden på användarna. Enligt Monsanto har många skador uppstått för att farmarna har läst instruktionerna slarvigt och sprutat då det blåser. Monsanto har därför satsat på information.

Den senaste säsongen har antalet skadeanmälningar proportionellt minskat fastän den besådda arealen har vuxit, påpekar koncernen. Trots detta har nya skador i angränsande fält rapporterats också detta år.

Grälar om orsakerna

Koncernerna bakom Dicamba och oberoende forskare tvistar fortfarande om Dicambas flyktighet. Tillverkarna har ändrat sammansättningen av Dicamba men också den nya versionen förefaller att vara tillräckligt flyktig för att rymma till grannåkern.

Enligt koncernerna har försök i växthus och på friland visat det motsatta. De hävdar att en ofrivillig spridning av Dicamba inte är möjlig, förutsatt att produkten används enligt tillverkarens föreskrifter.

Enligt Monsantos nuvarande ägare Bayer, har till dags dato 37 mål väckts mot Monsanto, med sammanlagt 181 målsägande. Klagomål riktar sig också mot BASF och DuPont. Miljömyndigheten EPA ska inom kort besluta om ett fortsatt tillstånd för Dicamba.

Dicamba är ett gammalt ogräsmedel som har lanserats på nytt som ett alternativ till den ökande glyfosatresistensen hos ogräs. Dicamba utvecklades ursprungligen av BASF.

I USA används Dicamba huvudsakligen i sojaodlingar och bomullsplantager.