Osl1
Förra veckan höll ÖSL öppet hus i Bennäs, Vasa och Närpes. I Bennäs berättade dräneringstekniker Mikael Blomqvist (vid datorn) om nya digitala arbetssätt. Bakom honom ÖSL:s styrelseordförande Mats Källman, styrelsemedlem Henrik Pott, Tommy Olin samt ekonomirådgivare Åsa Mattsson.
Jordbruk

Proagria höll
öppet hus i Österbotten

Förra veckan ordnade Proagria Lantbrukssällskapet Österbotten öppet hus vid kontoren i Pedersöre, Vasa och Närpes. Ett nytt ansikte i Bennäs är Jenny Treier som arbetar som mjölkgårdsrådgivare på deltid.

– Jag har trivts mycket bra med mina uppgifter och det blir ännu roligare när kundkontakten kommer att öka under hösten, säger Jenny Treier.

Treier började sommarjobba som mjölkgårdsrådgivare vid Proagria Lantbrukssällskapet Österbottens kontor i Bennäs i våras. I höstas anställdes hon på deltid och stärkte därmed teamet som betjänar i de norra delarna av landskapet.

– Till mitt ansvarsområde hör robotladugårdar, produktionsuppföljning och jag för också in resultat från provmjölkningar och gör utfodringsplaner. Utöver det assisterar jag också vår ekonomiansvariga, säger hon.

Treier är en av totalt nio anställda på kontoret i Bennäs. Hon har ingen jordbrukarbakgrund och hade till en början siktet inställt på att bli veterinär.

– Jag började i stället utbilda mig till husdjursagronom i Helsingfors och tycker om den inriktningen. Nu studerar jag på heltid och utexamineras våren 2020. Fram till dess arbetar jag deltid som mjölkgårdsrådgivare, berättar hon.

Osl4
Jenny Treier är ett nytt ansikte på Proagria Lantbrukssällskapets kontor i Bennäs. Hon arbetar deltid som mjölkgårdsrådgivare och studerar samtidigt till agronom. Jag trivs ypperligt med mina arbetsuppgifter, säger hon.

Mångsidig rådgivning

Inom hela ÖSL arbetar trettio personer som erbjuder rådgivning inom allt från växtodling, trädgård till potatis. En annan viktig del av verksamheten är dräneringstjänsterna. När ÖSL höll öppet hus förra veckans torsdag var dräneringstekniker Mikael Blomqvist på plats i Bennäs.

– Jag arbetar till vardags vid kontoret i Vasa, men våra dräneringstjänster täcker hela landskapet. Tekniken har gått framåt mycket på sistone inom den här sektorn och jag är och berättar om de tjänster vi erbjuder, säger Blomqvist.

En av gästerna som besökte kontoret i Bennäs var ÖSL:s styrelseordförande Mats Källman. Han konstaterar att det har skett stora förändringar inom rådgivningen under de sjutton år han har varit med i styrelsen.

– Förr fick verksamheten mera statsbidrag, men den har minskat och i dag handlar det mera om regelrätt affärsverksamhet. Strukturomvandlingen på fältet har också varit snabb och det gäller att hela tiden anpassa ÖSL:s service, säger Källman.

De tekniska lösningarna inom exempelvis mjölksektorn har också varit många.

– Antalet robotladugårdar ökar hela tiden och verktygen utvecklas. Den digitala utvecklingen har också gjort att gårdarna har tillgång till mycket mera information och det gör att vi måste kunna anpassa rådgivningen. För att vi ska hänga med krävs kontinuerlig fortbildning för våra anställda som gör ett mycket bra jobb och vi måste se till att ge dem de rätta verktygen.

Meira-Pia Lohiluoma, vd för Proagria Lantbrukssällskapet, håller med och betonar vikten av att tjänsterna skräddarsys.

– Vi måste kunna erbjuda tjänster som gårdar akut behöver och behovet varierar och tjänsterna måste anpassas därefter, säger hon.

Lyckad dag

Enligt Lohiluoma blev öppet hus-dagen lyckad och närmare hundra kunder och samarbetspartners besökte kontoren.

– Syftet med dagen var att bjuda in våra kunder och samarbetspartners och i lugn och ro få diskutera aktuella ärenden med våra rådgivare och kanske få en bättre insikt i vad allt vi arbetar med och vilka helhetslösningar vi kan erbjuda, säger Lohiluoma.

Eftersom Lantbrukssällskapets tjänster och servicesortiment är mycket brett tror hon att det är viktigt att förbättra kundernas kännedom om verksamheten.

– Kontakten med kunder bör vara kontinuerlig och ske mångsidigt via olika kanaler som besök, per telefon, sms e-post, brev och webben.