Jordbruk Globalt

Priserna på livsmedel
kan chockhöjas i Argentina

Argentinas bönder producerar livsmedel av utomordentlig kvalitet. Nackdelen är att mycket få argentinare har råd att köpa maten. Landet lider av en galopperande inflation. De senaste tolv månaderna har matpriset stigit med 251 procent.

Den årliga inflationen i Argentina steg med mer än 200 procent under 2023, rapporterade statistikbyrån i slutet av januari. Landet brottas med en ekonomisk kris som den nybakade presidenten Javier Milei måste bemästra på något sätt.

Milei trädde till som president med en enorm valseger i december. Han började med att karaktärisera sig själv som ”anarkokapitalist”. Den första uppgiften blev att devalvera den argentinska peson med mer än 50 procent.

Regeringen har avskaffat ett program med uppgift att hålla priserna på vissa viktiga hushållsvaror i schack. Programmet var avsett att lindra effekterna av den enorma inflationen.

Den enda medicinen som står till buds under sådana förhållanden är att dra ned på statens utgifter. Men sådana åtgärder bidrar knappast till att höja statschefens popularitet. Milei har hotat med en chockbehandling av ekonomin.

Den argentinska staten har samlat på sig en skuld på 44 miljarder dollar till den internationella valutafonden IMF. Nu varnar presidenten för en hyperinflation. Det enda tillgängliga receptet är en ”chockbehandling” av ekonomin.

Regeringen kompletterade nyligen ett tidigare förslag till en så kallad ”omnibuslag” som omfattar ett paket med flera hundra lagar. Målet med instrumentet är att radikalt banta ned statsapparaten, men detta medför samtidigt enorma risker.

Omnibuspaketet har som mål att avreglera statsapparaten, banta ned subventioner, privatisera statlig verksamhet och skära i den sociala tryggheten. Åtgärderna skulle enligt Milei styra ekonomin in på rätt spår igen.

Fackföreningarna svarade prompt med en generalstrejk. Enligt facket skulle omnibuslagen vända utvecklingen i landet många årtionden bakåt. Åtgärderna skulle spoliera flera år av reformer som skyddar arbetstagare, miljön och demokratin i landet.