Jordbruk

Priserna på gödselmedel
sjönk med drygt en tiondel

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med fyra procent under tredje kvartalet år 2020. Produktionsförnödenheterna och tjänsterna kostade sex procent mindre och investeringarna inom jordbruket 0,8 procent mer än året innan, meddelar Statistikcentralen.

Priserna på kvävegödselmedlen sjönk med nästan en femtedel och sammansatta gödningsmedel med drygt en tiondel jämfört med året innan. Priserna på gödselmedel vände nedåt redan i början av året. När den nya gödselsäsongen körde igång i somras sjönk priserna ytterligare.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsförnödenheter, tjänster och investeringar inom jordbruket har förändrats jämfört med år 2015.

Produktionsmedel inom jordbruket sjunker med 3,6 procent i år

Inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket uppskattas sjunka i år med 3,6 procent jämfört med år 2019. Priserna på de varor och tjänster som används inom produktionen sjunker med 5,5 procent, medan priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar stiger med 0,9 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och produktionsmedel inom jordbruket ur odlarnas synvinkel.

Basåret för prisindexen för jordbruket är 2015, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året. Det slutliga indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket för år 2020 publiceras i februari 2021.