Shopping Market Grocery Marketplace Food Market Street Market Seller Grocery Shopping Farmer Market T20 6L7A Bp E1541624006583
FN:s globala matprisindex föll i juli månad för den fjärde månaden i följd. FOTO: Goodturns.com
Jordbruk Globalt Marknad

Priserna på agrarprodukter
pressades globalt i juli månad

FAO:s globala prisindex för livsmedel föll under juli månad för fjärde gången i rad med 8,6 procent. Prisfallet återspeglar den kraftigaste månatliga svackan inom matförsörjningen sedan oktober 2008. Mest sjönk priserna på spannmål och vegetabilisk olja.

Priserna på socker, mejeriprodukter och kött sjönk också under månaden, om än i mindre utsträckning, framhåller FN:s livsmedelsorganisation. Trots svackan ligger FAO-indexet fortfarande 13,1 procent över motsvarande fjolårsvärde sommaren 2021.

Det häftiga prisfallet inom produktgruppen spannmål har givetvis en rationell förklaring. Kriget mellan Ryssland och Ukraina har länge stört stabiliteten på spannmålsmarknaderna, eftersom båda länderna är viktiga globala aktörer.

Prisindexet för spannmål har reagerat positivt på utsikterna om en snar lösning på den fastkörda situationen mellan de två viktiga spannmålsproducerande länderna Ryssland och Ukraina. Beskedet om en öppning av blockaden i Svarta havet lugnar ner marknaden.

Hopp om avspänning

Aktörerna hoppas på en förestående avspänning inom spannmålshandeln och reagerar därefter. Man utgår från att exporten av spannmål från Ukraina snart kan återupptas. FAO väntar dessutom en relativt god global spannmålsskörd.

FAO:s prisindex för spannmål gav i juli efter med 11,5 procent men stannade trots detta hela 16,6 procent över motsvarande värde i juni. De internationella vetepriserna ligger fortfarande nästan 25 procent över motsvarande fjolårsnivå.

Noteringarna sjönk emellertid för samtliga spannmålsslag i indexet. Vetepriset föll med 14,5 procent, delvis som en följd av Rysslands och Ukrainas beslut att öppna sjötrafiken för spannmålsexporten.

Priserna inom den globala mejerisektorn föll under juli månad med 2,5 procent men ligger fortfarande 25,4 procent över motsvarande fjolårsvärde. Den kraftigaste nedgången drabbar de internationella noteringarna för skummjölkspulver.

Prisnivån på smör och helmjölkspulver har också givit efter i någon mån. FAO hänvisar till den svaga aktiviteten i juli på de europeiska marknaderna där sommarferierna pågår för fullt. Efterfrågan från Kina har också förblivit svag.

Sockerpriset fortsätter nedåt

FAO:s sockerprisindex föll för tredje månaden i följd, denna månad med 3,8 procent. Därmed ligger sockerpriset på den lägsta nivån sedan fem månader. Oron för en avmattning av världsekonomin tynger sockernoteringarna, fastställer FAO.

Prisfallet har dessutom påverkats av en försvagning av Brasiliens valuta mot den amerikanska dollarn samt sjunkande etanolpriser. Detta har resulterat i en oväntat snabb tillväxt inom sockerproduktionen i Brasilien.

FAO:s köttprisindex föll den senaste månaden med 0,5 procent, vilket markerar en trendvändning. Efter sex prishöjningar efter varandra föll de globala noteringarna för lammkött kraftigt, på grund av intensiv slakt och export i Australien.

Parallellt föll också de internationella prisnoteringarna på nötkött. En svag importefterfrågan har hållit priserna stabila, trots ett begränsat utbud av slaktgrisar, särskilt i USA. De internationella priserna på fjäderfä nådde däremot en rekordhög nivå.

Priserna på vegetabiliska oljor föll under juli månad med 19,2 procent till den lägsta nivån sedan tio månader. Den kraftiga nedgången drevs av fallande världsmarknadspriser på palm-, soja-, raps- och solrosolja.