Dsc 3340
Att lära sig att sköta och hantera betesdjur hör till YA:s lantbruksutbildning. Från vänster ses Filip Ekholm (första årets studerande), Robin Salonsaari (handledare inom växtodling), Heidi Lähteenmäki (första årets studerande) och Filip Grönberg (ansvarig för skoljordbruket).
Jordbruk Landsbygdsnäringar

Presenningshallar gör tillvaron bättre för YA:s betesdjur

Yrkesakademin förbättrar välmåendet för betesdjuren inom den egna dikoproduktionen. Tack vare två nya presenningshallar har djuren möjlighet att på effektivt vis söka skydd mot såväl stark hetta som regn.

I början av juni monterades den första nya presenningshallen på YA:s betesmarker i Gamla Vasa. Hallen, sju gånger tolv meter till arealen, har levererats av Tom Hellström på BT Agro.

– Studerande deltog i monteringsarbetet som tog en och en halv dag. Byggnaden har stått pall för den hårda storm som härjade i området under den första helgen i juni. Det blev inga skador alls, säger Robin Salonsaari, handledare inom växtodling på YA:s lantbruksutbildning.

Hallprojektet är ett led i YA:s allmänna ambition att åstadkomma en bättre och drägligare tillvaro för sina produktionsdjur.

– Tidigare har vi riggat upp vindskydd för betesdjuren om somrarna. På det här viset kan djuren vid behov söka sig till en skuggig miljö eller söka skydd mot regn på mera effektivt vis, säger Anders Grannas, utbildningschef på Naturbruk och kost vid YA.

Hittills har dikor legat under hallens tak i samband med ett regnväder. Men i allmänhet föredrar djuren att vara utomhus om sommarvädret är fint men inte alltför hett, konstateras det i samma andetag.

Det aktuella byggnadsprojektet fortsätter under sommaren. Enligt planerna ska en andra presenningsförsedd hall uppföras uppskattningsvis i mitten av juli.

– Hallen, som är exakt likadan som den första, kommer att anläggas på en ny beteshage. Vi utför även stängselarbeten vid det här åkerområdet som bäst, säger Robin Salonsaari.

YA-betesmarken uppgår till 28 hektar totalt

Totalt uppgår YA:s betesmark till cirka 28 hektar för närvarande. I år har arealen utökats med nio hektar.

– Antalet betesdjur är 73 om kalvarna är medräknade. Djuren släpps ut i början av juni. Vanligtvis pågår betessäsongen fram till mitten av september, säger Robin Salonsaari.

Runt om på betesmarkerna är det framför allt viktigt att hålla stängslena i gott skick. Det finns också tillgång till vattenledningar i området.

– Vi tillämpar ett roterande betessystem som är baserat på fyra dagars intervaller. Det gäller att beakta tillgången på gräs i sammanhanget och se till att gräset inte blir alltför nedtrampat, säger Anders Grannas.

– Vi har för övrigt arrangerat ett virtuellt kosläpp i YA:s regi i början av sommaren, tillägger Grannas.

Länken till Youtube-videon ”Kosläpp 2020” 

Hoppas på normalisering i skolvärlden i höst

Inom YA:s lantbruksutbildning rullar det på under rätt stillsamma former under sommaren.

– Första årets studerande är aktiva på studieområdet för närvarande. De är indelade i grupper på 3-4 personer- med anledning av de rådande restriktionerna i samhället. Några aktuella inslag i programmet är växtskydd för spannmålsodling samt ensilagearbeten, säger Anders Grannas.

Våren 2020 har varit exceptionell och utmanande på rekordartat vis. I skolvärlden har det i hög grad kretsat kring digitala lösningar och distansundervisning.

– Vissa delar av vår lantbruksutbildning är så pass praktiskt orienterade att de inte kan skötas elektroniskt. Under vårmånaderna har många studerande haft tillgång till praktikperioder- antingen på den egna hemgården eller någon annan gård. Arbetsmiljön har varit lämplig med tanke på den rådande pandemins faror, säger Grannas.

Vad tror du om det fortsatta läget från augusti och framåt?

– I takt med att restriktionerna avvecklas får vi hoppas att läget kommer att normaliseras så mycket som möjligt. Hos oss på YA kommer vi att fortsätta ta hänsyn till storlekar på studiegrupper samt begränsa antalet personer som besöker matsalen samtidigt. God handhygien är också en viktig grej i höst, säger Grannas.