Plan B
Veckans Tok

Plan B

– Nu uppmanar man jordbrukaren att förbereda sig på framtiden med en plan B
– Plan B?! När det gäller framtidsplaner så tror jag att jag är någonstans vid Å, Ä eller Ö!