Jordbruk SLC Livet på landet

På naturens dag på lördag får besökare beundra får och traktorer på ekogårdar

Den 25 augusti slår över 40 ekogårdar upp dörrarna för besökare som får lära sig mer om ekomatens ursprung och arbetet på gårdarna. Dagen, som riktar sig till hela familjen, presenterar ekologisk produktion för konsumenter och producenter.

I år deltar rekordmånga ekogårdar, hela 42 stycken, på evenemanget. De flesta av dem ligger i Nyland, till vissa av dem är det också enkelt att komma med allmänna trafikmedel. I Egentliga Finland finns det också flera deltagande gårdar. Den nordligaste gården som har öppet hus ligger i Torneå i Lappland. Det här är också första gången som en undervisningsgård, det vill säga Keudas Saaren kartano i Mäntsälä, är med.

På SLC:s område deltar Annagården i Österbotten, Koskis gård i Åboland och från Nyland Ahlbergs trädgård, Majvik gård och Malmgård. Information om ekogårdarna och dagens program finns på webben: https://luomu.fi/luonnon-paiva-luomutiloilla-2018/.

Öppet hus på ekogårdar är en del av naturens dag som sedan år 2013 firats den sista lördagen i augusti. Det är också en officiell flaggdag.

Vi har nu 5.000 ekogårdar

Öppet hus på ekogårdar presenterar den finländska ekoproduktionens olika produktionsinriktningar. Besökarna får veta mera om såväl odling av spannmål, grönsaker och bär som växthusproduktion och uppfödning av husdjur. De som är intresserade av teknik kan bekanta sig med maskiner och utrustning som används inom jordbruket.

I evenemanget deltar i år särdeles många ekogårdar som föder upp får, men också många nötgårdar och en ekologisk svingård är med. Även lantrasen östfinsk boskap är väl representerad. En del av ekogårdarna är gamla släktherrgårdar, en del odlar biodynamiskt och en del driver modernt partnerskapslantbruk.

Gårdarna ordnar program enligt sina egna möjligheter. Besökarna får till exempel se hur vallhundar arbetar, rida en ponny eller åka med i traktorn. På många gårdar får besökarna också klappa och kela med djuren. Gårdarna säljer egna och närproducerade produkter samt kaffe med tilltugg.

Ekologisk produktion ökar starkt i Finland. Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras förhandsbesked har närmare 500 nya gårdar i sommar övergått till ekoproduktion, vilket är ett rekordstort antal. Vi har nu sammanlagt 5.000 ekogårdar och närmare 13 procent av landets hela åkerareal odlas ekologiskt. Mest ekologisk areal finns det i Norra Österbotten, Egentliga Finland och Södra Österbotten.

Evenemanget Öppet hus på ekogårdar samordnas av jord- och skogsbruksministeriet, Pro Luomu, Luomuliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. och Biodynamiska föreningen.