Tema

På KoneAgria kan skogsägare
utveckla sina färdigheter

Maskinutställningen KoneAgria 2023, som ordnas i Tammerfors 12-14 oktober, ger skogsägaren utmärkta möjligheter att finslipa sina skogsfärdigheter och optimera den egna skogsskötseln.

Under torsdagen 12.10 hålls presentationer om vind- och solkraftparker samt linjegator ur skogsägarens synvinkel. Även marknadsläget och skogsrestaurering står på agendan.

Fredagens teman handlar om investeringar samt FSC-certifieringens fördelar. Under lördagen diskuteras generationsväxling, problematiken kring klimatuppvärmning och skogsskador, samt hur drönare och artificiell intelligens kan användas för att granska skogens skick och bekämpa skadedjur.

Under lördagen ordnar Skogscentralen en infopuff om skogens mångfald i praktiken. Till programmet hör även frågor om entreprenad, rovdjursstammar och röjning.

Över 350 utställare deltar i mässan, inklusive SLC och Landsbygdens Folk.