An7 I1044
Hörnan samlar de svenskspråkiga aktörerna inom undervisning, utbildning och skolsamarbete. FOTO: Helsingfors Mässcentrum
SLC

På Educa 2023 lyfts matfostran,
vardagskunskap och
landsbygdsnäringarna

Välkommen att besöka den gemensamma montern 6r34 för Finlands svenska 4H, Farmer Time Finland, SLC, UngMartha och Marthaförbundet i svenska Hörnan på Educa-mässan. Evenemanget ordnas i Helsingfors Mässcentrum den 27-28 januari.

Educa-mässan är Nordens ledande utbildningsevenemang och till mässan väntas 20.000 besökare. Hörnan samlar de svenskspråkiga aktörerna inom undervisning, utbildning och skolsamarbete.

Delta gratis genom att registrera dig som besökare på Educas webbplats. Mässan är öppen fredagen 27.1 kl.10-19 och lördagen 28.1. kl.10-17.

– Vi är glada för det goda samarbetet mellan SLC, Fs4H, Farmer Time Finland, Marthaförbundet och UngMartha. Tillsammans lyfter vi matfostran, vardagskunskap och landsbygdsnäringarna. SLC presenterar jordbruksrelaterat undervisningsmaterial och vi lyfter fram hur bonden och skolan kan mötas, berättar Mia Wikström, kommunikationschef, SLC.

En god utbildning för alla

– En god utbildning är byggstenen för barn och ungas sociala kompetens, ledarskaps- och arbetslivsfärdigheter. Finlands svenska 4H främjar tillsammans ett aktivt medborgarskap exempelvis genom matfostran. Inom 4H-Akademin övar unga ledarskapsfärdigheter och erhåller första insikter i arbetslivet samt kontakt till landsbygdsnäringarna, framhåller Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd inom Finlands svenska 4H.

– Farmer Time Finland möjliggör virtuella träffar mellan barn och unga i skolan och livsmedelsproducenter. Under den digitala rundturen berättar bonden om det mångsidiga arbetet på gården, samtidigt som skoleleverna kan ställa direkta frågor till bonden. Läraren är en viktig länk för att kunna integrera Farmer Time i undervisningen’, berättar Viktoria Vikstrand, projektarbetare för Farmer Time Finland (ÖSL).

– Educa-samarbetet synliggör synergierna mellan våra organisationer. Ungmartha och Marthaförbundet delar kunskap som förbättrar vardagen för barn och unga med särskilt fokus på hushåll, ekonomi och ekologi. Medverkan i evenemanget ger oss alla värdefulla kontakter med skolor, lärare, lärarstuderanden och studiehandledare, poängterar Elise Hindström, verksamhetsledare, UngMartha.

Ta del av organisationernas diskussion på Hörnan-scenen (6p30) lördag 28.1 kl.13.30-14.00: 4H-Akademin och Farmer Time Finland – jämlikt lärande på landsbygd och gårdsbesök i stan. Medverkande: Mona Ahlsved, Botnia 4H samt Madelene Lindqvist, Victoria Vikstrand, Farmer Time Finland (ÖSL). Som moderator fungerar Bettina C. Lindfors.