44998334 10156060058429001 8056698540887375872 N
Ett osynligt cyberstängsel håller norska getter i hagen. FOTO: Nofence
Jordbruk Maskin & teknik

Osynliga cyberstängsel
håller norska getter på plats

Ett osynligt stängselsystem för getter, får och nötkreatur prövas med framgång i Norge. Cyberstängslet består av en GPS-sändare som håller djuren i sin hage med hjälp av ett halsband. Om geten försöker rymma, stoppas den med ljudsignaler och svaga elstötar.

Stängseltekniken började utvecklas för fem år sedan av uppstarföretaget Nofence. I början togs Nofence i bruk hos getter, men används numera också hos nötkreatur och får. Företaget hoppas också på export.

Efter ett pilotförsök som startade 2017, godkändes teknologin i fjol av den ansvariga norska myndigheten Mattillsynet. Nofence-tekniken är praktiskt för uppfödaren, som slipper kostnader och möda för att bygga fysiska stängsel kring gethagen.

Nofence styrs av en app i mobilen. Med hjälp av appen är det enkelt att dra upp det virtuella staketet kring det område som ska bli bete. På det sättet går det till och med lätt att avgränsa svårtillgängliga områden.

Varnar för rymningsförsök

Varje djur får ett halsband med en solcellsdriven klocka som kommunicerar med mobilnätet. Den inbyggda GPS-teknologin reagerar med ett pipande ljud som tilltar i styrka då djuret lämnar det elektroniskt avgränsade betet.

Om geten skulle ignorera ljudsignalen, avger klockan efter en stund en svag men obehaglig elstöt. Djuret lär sig snabbt att reagera på ljudet och vända tillbaka till rätt sida av det virtuella staketet för att undvika obehag.

Varningssystemet med elstötar har förorsakat kritik, men Nofence framhåller att signalen är betydligt svagare än strömstyrkan i vanliga elstängsel. Ett djur kan maximalt genomföra tre utbrytningsförsök. Därefter ger appen upp och varnar bonden för ”rymning”.

Parallellt kan bonden iaktta getternas rörelser på området via mobilen och har ständig kontroll över sina djur. Tekniken underlättar också arrangemang där getter placeras ut för att beta av ett visst område, till exempel kring kraftledningar.

Tekniken lanserades första gången i Norge för tre år sedan, men introduktionen saknade inte dramatik. Djurenhetens antenn fungerade dåligt och det resulterade i att många kunder förlorade kontrollen över sina getter.

Den angivna positioneringen kunde avvika flera kilometer från djurets faktiska läge. Det tog lång tid att finna felet som till slut lokaliserades till halsbandets antenn. Nofence måste återkalla 2.500 halsband på kuppen och det blev dyrt.

Kunderna försvann däremot inte. Intresset växer ständigt, eftersom tekniken medför stora fördelar i form av mindre arbetsinsats och säkrare tillsyn av betesdjuren. Nu prövas teknologin redan i större skala på får och kor.

I dag används Nofence på 27.000 djur i Norge och intresset för användningar hos får och kor tilltar. Utrustningen för kor är betydligt robustare än halsbanden för små idisslare. Halsbandet för kor väger 1.300 gram i motsats till 500 gram för får och getter.

Inlärning och driftsläge

Systemet införs i två faser. Inlärningsläget är kopplat till perioden då djuren ska lära sig att förstå hur tekniken fungerar. I detta läge räcker det att djuren vänder tillbaka för att ljudsignalen ska stängas av.

Skillnaden i driftsläge är att djuret måste vända om efter signalen och gå tillbaka till betesområdet. Enligt Nofence kan perioden för inlärning pågå i fjorton dagar, men de flesta djur lär sig att förstå tekniken inom tre dagar.

Det norska företaget ser stora exportmöjligheter av systemet till bland annat Storbritannien, där intresset redan är stort. Brittiska producenter har svårigheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft och stängsel är dyra i inköp och underhåll.

Exportansträngningarna koncentreras därför till Storbritannien men utvalda boskapsproducenter i Frankrike och Spanien har redan fått pröva systemet. Därmed samlar Nofence erfarenheter inför ytterligare exportsatsningar.