Bondetraff Nov2018
Christian Nyholm, ordförande för Ingå lokalavdelning uppmanar jordbrukare att hålla ihop och inte ställa olika produktionsinriktningar mot varandra.
Jordbruk SLC

Oss bönder emellan drog fullt hus i Ingå

Västnyländska jordbrukare samlades i Ingå i onsdags för att ventilera aktuella frågor inom lantbruket.

Det var dags för SLC:s och SLC Nylands gemensamma medlemsträff Oss bönder emellan där traktens jordbrukare kan komma samma och diskutera både med varandra och med producentorganisationens ledning. Omkring sextio jordbrukare från Ingå och grannkommunerna mötte upp på restaurang Sågen.

Efter några inledande anföranden av Mats Nylund från SLC, Thomas Antas från SLC Nyland och Christian Nyholm från Ingå lokalavdelning väcktes diskussion om bland annat framtidens stödpolitik, jordbrukets marknadsanpassning och krisstödets fördelning.

Gårdarna blir färre

Den krassa verkligheten är att en allt större andel av de nyländska jordbrukarnas inkomster kommer från annan verksamhet än själva jordbruket. Strukturomvandlingen inom jordbruket med allt färre men större gårdar får betydande konsekvenser.

I dag är de stödberättigade gårdarnas antal redan under 50.000. År 2025 beräknas gårdarnas antal ha minskat till 36.100.

– Det är skrämmande eftersom det kan leda till att jordbruket inte längre är politiskt intressant. Då minskar intresset från politiskt håll att värna om jordbruket, befarade Christian Nyholm.

År 2005 var medelarealen på våra gårdar 33 hektar. Idag är den 48 hektar och 2025 beräknas den vara nästan 64 hektar.

Nyholm poängterade också vikten av att alla jordbrukare håller ihop istället för att ställa ekologisk odling mot konventionell.

Frågan om hur primärproducenterna ska få en större andel av marknadspriset är ständigt på tapeten. Det samma gäller stödpolitik och byråkrati.

– När en kändiskock ville servera skarv i Österbotten satte NTM- centralen stopp för det. Samma NTM-central tillåter däremot att det i våra skolor och daghem serveras mat som producerats utomlands enligt sådana produktionsvillkor som vi inte tillåter i Finland, påpekade Antas.

Låg tröskel för debatt

Konceptet med Oss bönder emellan fungerar bra eftersom tröskeln att komma till tals är låg. Den familjära stämningen ger möjlighet för medlemmarna att komma i direktkontakt med förbundsledningen och diskutera angelägna frågor.

Alla har ändå inte lust att offentligt lufta sina åsikter och tankar vilket lätt medför att de intressantaste diskussionerna försiggår runt matbordet i mindre grupper. Bra så. Ljudnivån i salen avslöjade att det finns ett behov av sådana här träffar.

Höstens andra Oss bönder emellan-träff ordnas på Sannäs gård i Borgå den 13 november.