Jordbruk Globalt Marknad

Osålt exportkött fyller fryshus i USA

Köttet staplar sig i USA:s fryshus på grund av en fortsatt hög produktion, medan exporten har börjat lida av de politiska handelstvisterna. Analytiker beräknar att drygt 1,3 miljarder kg nöt-, gris- och fågelkött ligger i kyllagren i väntan på köpare, enligt statistik från USDA.

Amerikanerna äter mer kött än tidigare, men konsumtionen ökar inte snabbt nog för att hålla jämna steg med produktionen. USA:s köttsektor är i tilltagande utsträckning beroende av export för att bli av med sina produkter.

Problemet är att USA:s viktigaste exportmarknader Mexiko och Kina har höjt tullarna på grisköttprodukter från USA, som en reaktion på Trump-administrationens nya importtullar på stål, aluminium och andra produkter.

Skinkor och andra grisprodukter har blivit märkbart dyrare i mottagarländerna och det sätter i sin tur tydliga spår på konsumtionen. Våra lager är fullproppade, uppger företaget Zero Mountain Inc. för tidningen Wall Street Journal.

Branschen måste söka nya marknader

Företagets fem fryshus rymmer drygt 110 miljoner kg kött och fungerar som mellanlager för fågelkött på vägen från slakteriföretagen till detaljhandeln. De ymniga leveranserna kan tvinga fram prissänkningar till fördel för konsumenter och restauranger.

Den stockande marknadsföringen till utlandet och den svåra lagringssituationen pressar köttkoncernernas vinster. Det uppdämda varuflödet tenderar också att krympa köttproducenternas marginaler i betänklig utsträckning.

Sedan slutet av maj har grisnoteringarna på Chicagobörsen fallit med 14 procent. Ett fortsatt exportbortfall med risk för överutbud på marknaden kunde resultera i allvarliga konsekvenser för hela branschen, befarar experter.

Det finns redan exempel på aktörer som drar sig tillbaka från marknaden. Enligt Wall Street Journal har företaget Maschhoffs LLC i Illinois lagt investeringar till ett värde av 30 miljoner US-dollar på is. Anledningen är överkapacitet i en situation då exporten minskar.

Maschhoffs överväger som alternativ att expandera i Östeuropa eller Sydamerika. På dessa marknader är kostnaderna för grisproduktion något högre än i USA, men i gengäld är handelspolitiken inte lika geopolitiskt laddad.

Goda konjunkturer har stärkt produktionen

Överskottet på kött på USA-marknaden är ingen direkt följd av handelskriget. Riktningen är sedan länge ett faktum. En lång rad av rekordskördar har pressat priserna på foderspannmål, som är den viktigaste kostnadsfaktorn inom produktionen.

Den förbättrade konjunkturen har samtidigt stimulerat konsumenternas lust att köpa kött. En stigande inkomstnivå i Asien och Latinamerika har likaså pressat upp efterfrågan på USA:s exportmarknader.

Boskapsproducenter och köttindustrin var inte sena att haka på trenden. Branschen har investerat flitigt i nya produktionsanläggningar för fågelkött och grisproduktion, särskilt i sydstaterna och mellanvästern.

USDA-analytikerna utgår från att USA-branschen igen detta år kommer att producera en rekordmängd kött som nu blir liggande i överfulla fryshus. Den växande produktionen borde kompenseras av mer export men läget ser allt annat än ljust ut.